Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Koło Naukowe Germanistów

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Statut Koła Naukowego Germanistów

STATUT

Koła Naukowego Germanistów

przy Katedrze Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

 

§1 Postanowienia ogólne

Koło Naukowe Germanistów skupia studentów filologii germańskiej, zainteresowanych problematyką językoznawstwa niemieckiego, literatury i kultury Niemiec oraz historii miasta Słupska i jego okolicy.

 

§2 Siedziba

Siedziba Koła mieści się w Katedrze Neofilologii AP, ul. Słowiańska 8 w Słupsku.

 

§3 Zasady członkostwa i sprawowania opieki nad Kołem

1. Członkiem Koła Naukowego Germanistów może zostać każdy student filologii germańskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Do Koła mogą należeć również zainteresowani studenci z innych jednostek strukturalnych Akademii Pomorskiej.

2. Koło posiada swojego opiekuna, który jest jednocześnie doradcą naukowym Koła.

3. Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni.

4. Władzami Koła jest Zarząd, w skład którego wchodzi: przewodniczący Koła i jego zastępca.

5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

 

§4 Zadania Koła

1. Do zadań Koła Naukowego Germanistów należy:

a.   prowadzenie działalności popularyzatorskiej w środowisku lokalnym,

b. organizowanie konferencji studenckich oraz udział w innych konferencjach naukowych  organizowanych przez Katedrę,

c.  pogłębianie wiadomości na temat historii Słupska na przestrzeni jego dziejów,

d. poszerzanie wiedzy i umiejętności filologicznych studentów

e.  współpraca z innymi kołami naukowymi Akademii Pomorskiej.

2. Do osiągnięcia powyższych celów Koło dąży przez:

a. organizowanie spotkań dyskusyjnych (warsztaty dla młodzieży uczącej się, wykład otwarty, film niemieckojęzyczny, czytanie i analiza wybranej prozy i poezji niemieckojęzycznej, debata polityczna),

b.  organizowanie spotkań z mieszkańcami Słupska i okolicy (niemieckiego pochodzenia),

c.  nawiązywanie kontaktów z lokalnymi instytucjami propagującymi kulturę i język

     niemiecki, np. Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Słupsku.

d. organizowanie wyjazdów w celach naukowych (przy współpracy kadry naukowej

     Zakładu Filologii Germańskiej i innych jednostek).

Znajdziesz nas tutaj