Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O Katedrze

Zakład Filologii Angielskiej rozpoczął swoją działalność w strukturze Instytutu Neofilologii w październiku 1999 r., co pozwoliło na rozszerzenie oferty edukacyjnej Instytutu i uruchomienie kolejnegokierunku kształcenia nauczycielskiego.  Działania te podniosły atrakcyjność studiów, czego wyrazem był wzrost liczby kandydatów na studia filologiczne.

W 2001 roku siedzibą Zakładu został nowo wybudowany budynek przy ul. Słowiańskiej 8. Pozwoliło to na unowocześnienie infrastruktury dydaktyczno-naukowej. W chwili obecnej dysponujemy pracownią komputerową,  kabiną oraz urządzeniami technicznymi, służącymi do wykonywania profesjonalnych tłumaczeń językowych (ustnego przekładu symultanicznego i konsekutywnego, tłumaczeń konferencyjnych itp.). Dzięki wsparciu projektu Słupski Ośrodek Akademicki zasadniczo rozszerzyliśmy perspektywy działalności dydaktycznej i naukowej naszej jednostki

W wyniku przekształceń organizacyjno-strukturalnych Akademii Pomorskiej  od 01 października 2021 r. w strukturze Instytutu Filologii na bazie Zakładu Filologii Angielskiej powołana została Katedra Filologii Angielskiej.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Katedry Filologii Angielskiej są obecnie :

  • ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
  • ZAKŁAD LITERATUROZNAWSTWA, KOMUNIKACJI I MEDIÓW
  • ZAKŁAD DYDAKTYKI I PRAKTYCZNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  • Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej

W Katedrze Filologii Angielskiej zatrudnionych jest 22 nauczycieli akademickich, w tym 4 profesorów,  3 pracowników naukowych, 15 pracowników na stanowiskach dydaktycznych oraz 1 pracownik administracyjny. 

Aktualna oferta edukacyjna Katedry Filologii Angielskiej obejmuje szerokie spektrum atrakcyjnych specjalności filologicznych w zakresie studiów dwustopniowych:

Studia w Katedrze Filologii Angielskiej zapewniają uzyskanie gruntownej wiedzy w zakresie znajomości historii, literatury, realiów społecznych i kulturowych angielskiego obszaru językowego, nabycie umiejętności praktycznej komunikacji językowej oraz kompetencji posługiwania się językiem specjalistycznym. Przygotowujemy absolwentów do pracy w szkolnictwie, w firmach i instytucjach związanych z zarządzaniem w sferze biznesu, w sektorze usługowo-handlowym, w instytucjach kulturalnych (muzea, regionalne ośrodki kultury), wydawnictwach, mediach, biurach tłumaczeń, a także w dynamicznie rozwijającym się sektorze turystycznym, wymagającym zaawansowanej znajomości języków obcych.

Znajdziesz nas tutaj