Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Struktura zakładu

Kierownik Zakładu: 

prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP 

Skład osobowy:

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP – Prorektor ds. Studentów AP w Słupsku

dr hab. Tadeusz Osuch, prof. AP

prof. dr hab. Swietłana Charczenko - profesor wizytujący

dr Piotr Gancarz

dr Grażyna Lisowska – Kierownik Katedry Neofilologii

dr Tatiana Pudowa

dr Walentyna Bugłak

mgr Ewa Promińska

dr Maxim Ponomarenko

 

Zakład Filologii Rosyjskiej historycznie ukształtowany został jeszcze w strukturach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, kiedy w 1971 roku zrekrutowano kandydatów na magisterskie studia rusycystyczne. Wraz z rozwojem potencjału kadrowego i zainteresowań naukowych pracowników akademickich następowały kolejne przekształcenia struktury organizacyjnej. W 1994 roku powołano Zakład Literaturoznawstwa Rosyjskiego, Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego i Zakład Dydaktyki Języka Rosyjskiego, które skupiały nauczycieli–badaczy zgodnie z określanymi poprzez nazwę własną jednostki specjalizacjami naukowymi. W 2016 roku w strukturze ówczesnego Instytutu Neofilologii, w związku z wyodrębnieniem nowych kierunków badawczych, jak i profilów kształcenia w sferze języka angielskiego i niemieckiego, wyższą koniecznością stało się przyjęcie ujednoliconej koncepcji nominacji struktur organizacyjnych jednostki. Tak więc, powrócono do uprzedniej nazwy – Zakład Filologii Rosyjskiej obok  funkcjonujących Zakładu Filologii Angielskiej i Zakładu Filologii Germańskiej. Zatwierdzona organizacja porządkuje ramy funkcjonalne Katedry Neofilologii, obecnie włączonej w strukturę Instytutu Filologii (od 01.10.2019 r.), w kontekstach prowadzonej działalności dydaktycznej. Zadania naukowe, natomiast, realizowane są w międzyzakładowych zespołach badawczych, zgodnie z przyjętą w Uczelni polityką zarządzania dyscyplinami naukowymi.

Znajdziesz nas tutaj