Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Biuletyn Polonistyczny

Biuletyn Polonistyczny.pl – portal o polonistycznym życiu naukowym

Aktualne wydarzenia naukowe, projekty badawcze, konkursy i stypendia dla humanistów oraz oferty pracy – wszystkie te najważniejsze informacje o polonistycznym życiu naukowym już dziś można odnaleźć w jednym portalu: BiuletynPolonistyczny.pl.

Kilkadziesiąt wydziałów polonistycznych z całego kraju oraz instytucje zajmujące się nauką o literaturze, języku i kulturze polskiej postanowiło zaangażować się w tworzenie portalu, w którym zamieszczane będą informacje o organizowanych przez nich wydarzeniach i prowadzonych badaniach.

Użytkownicy portalu mogą sprawdzić, gdzie odbędą się konferencje naukowe na interesujący ich temat, a także dowiedzą się, kto przygotowuje pracę naukową związaną z danym zagadnieniem. W Biuletynie zamieszczane są też informacje o grantach i konkursach dla humanistów, a także o stypendiach oferowanych przez placówki naukowe oraz instytucje państwowe i prywatne. Naukowcy mogą również sprawdzić aktualne oferty pracy na uczelniach z całego kraju.

BiuletynPolonistyczny.pl został stworzony z myślą o badaczach, studentach i dydaktykach, ale z zawartych w nim informacji mogą korzystać wszyscy zainteresowani życiem naukowym i pracami badawczymi prowadzonymi na wydziałach polonistycznych.

Korzystanie z portalu nie wymaga logowania, ale założenie na nim konta pozwala na korzystanie z dodatkowych możliwości. Użytkownicy mogą m.in. określić, jak często chcą otrzymywać powiadomienia o nadchodzących wydarzeniach i zaprenumerować newsletter z wybranymi przez siebie kategoriami informacji.

Biuletyn redagują redaktorzy z wielu krajowych instytucji polonistycznych. Jego ideą jest udostępnienie naukowcom przestrzeni do prezentacji i popularyzacji życia naukowego, jakie toczy się na wydziałach uniwersyteckich i w instytutach badawczych. Redaktorem informującym na łamach Biuletynu o życiu jednostki może zostać każdy jej pracownik, po uzyskaniu zgody swojego zwierzchnika oraz Instytutu Badań Literackich PAN (jednostki zainteresowane dołączeniem do Biuletynu prosimy o kontakt z koordynatorką projektu).

Portal nawiązuje do tradycji periodyku wydawanego pod tym samym tytułem przez IBL PAN w latach 1958-1991, dostarczającego informacji o pracach z zakresu teorii i historii literatury polskiej. Biuletyn jest dziełem Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, powstałym we współpracy z Komitetem Nauk o Literaturze, Konferencją Polonistyk Uniwersyteckich i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy IChB PAN.

Projekt prezentowano już podczas kilku konferencji i spotkań naukowych oraz podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 9 maja 2015.

 

Więcej informacji:  https://BiuletynPolonistyczny.pl/

Znajdziesz nas tutaj