Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Językoznawstwa i Edukacji Polonistycznej

Kierownik zakładu:

dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska, prof. AP

Pracownicy:

dr Marek Kaszewski

dr Grażyna Różańska

dr Łukasz Trzeciak

Badania naukowe członków zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • językoznawstwo diachroniczne i porównawcze
 • leksykografia
 • onomastyka historyczna i współczesna
 • dydaktyka polonistyczna
 • literatura Młodej Polski
 • literatura dla dzieci i młodzieży
 • literatura popularna
Wiodące tematy badawcze członków zakładu:

dr Marek Kaszewski

 • językoznawstwo diachroniczne i porównawcze 
 • słowotwórstwo rzeczownika doby średniopolskiej
 • historyczna leksykografia i metaleksykografia
 • dzieje polskich interiekcji
 • interiekcje w aspekcie porównawczym
 • językoznawstwo korpusowe
 • dzieje leksyki potocznej

dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska, prof. AP

 • gender w literaturze dla dzieci i młodzieży
 • topika kobieca w literaturze popularnej
 • fantastyka i feminizm
 • psychologia odbioru baśni

dr Grażyna Różańska

 • kształcenie kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej
 • kobiety w literaturze i kulturze przełomu XIX i XX wieku

dr Łukasz Trzeciak

 • onomastyka historyczna i współczesna (zwłaszcza antroponomastyka)
Inicjatywy badawcze pracowników zakładu:
 • organizacja cyklicznej konferencji „Humanistyczny wiatr od morza”
 • prowadzenie studenckiego Koła Naukowego Młodych Twórców
 • cykliczne publikacje książek pokonferencyjnych (Humanistyczny wiatr od morza)
 • organizacja  V Naukowych Spotkań Badaczy Historii Języka

 

Znajdziesz nas tutaj