Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Dydaktyczny/Humanistyczny wiatr od morza

Organizacja i opieka merytoryczna dr Grażyna Różańska

 

KONFERENCJE

 1. I Dydaktyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej – 28-30 maja 2009 r.
 2. II Dydaktyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – OSOBA nauczyciela w edukacji polonistycznej – 27-29 maja 2010 r.
 3. III Dydaktyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa –  Miejsce polskich Noblistów i laureatów innych nagród literackich w dydaktyce, kulturze i języku – 26-28 maja 2011 r.
 4. IV Dydaktyczny wiatr od morza – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Małe Ojczyzny w perspektywie europejskiej wielokulturowości. Kultura-literatura-język-dydaktyka – 31 maja-2 czerwca 2012 r.
 5. V Dydaktyczny wiatr od morza – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Mężczyzna w kulturze – 6-8 czerwca 2013 r.
 6. VI Humanistyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Lęk – ból – cierpienie w tekstach wielkich twórców kultury polskiej XX i  XXI wieku – 5-8 czerwca 2014 r.
 7. VII Humanistyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Sensacja, prowokacja, skandal – o przekraczaniu kulturowych norm – 28-30 maja 2015 r.
 8. VIII Humanistyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa –  Między sacrum a profanum 2-4 czerwca 2016 r.
 9. IX Humanistyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Eros i Tanatos w literaturze i kulturze – Ustka 1-3 czerwca 2017.
 10. X Humanistyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa –  Między słowem a milczeniem – Ustka 7-9 czerwca 2018.
 11. XI Humanistyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa –  Deformacja - brzydota –  odmienność. Literatura-język-kultura-dydaktyka – Ustka 6-8 czerwca 2019.

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

 1. Różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej, red. G. Różańska, Słupsk 2010, ss. 276.
 2. OSOBA nauczyciela. Polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy, red. G. Różańska, Słupsk 2011, ss. 308.
 3. Polscy nobliści w dyskursie literackim, dydaktycznym i kulturowym, red. G. Różańska, Słupsk 2012, ss. 476.
 4. Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy, red. G. Różańska, Słupsk 2013, ss. 349. 
 5. Mężczyzna w literaturze i kulturze, red. G. Różańska, Słupsk 2014, ss.401.

6. Lęk, ból, cierpienie. Analizy i interpretacje, red. G. Różańska, Słupsk 2015, ss. 245.

7. Sensacja prowokacja skandal. O przekraczaniu norm kulturowych, red. G. Różańska, Słupsk 2016, ss.264.

8. Między sacrum a profanum. Rozważania i dylematy, red. G. Różańska, Słupsk 2017, ss. 421.

9. Eros i Tanatos w literaturze i kulturze, red. G. Różańska, Kraków 2018, ss. 327.

10. Przemilczane, niewypowiedziane… O związkach między słowem a milczeniem, red. G. Różańska, Bydgoszcz 2019, ss. 267.

11. Deformacja, brzydota, odmienność. Literatura-język-kultura-dydaktyka, red. G. Różańska, 2020, ss. 256.

 

Załączniki

Znajdziesz nas tutaj