Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Przewody doktorskie

WYPROMOWANE DOKTORATY:

 

Dr Jora Vaso

Temat: The Exiled Modern Artist: Nostalgia, Antinostalgia, and Allegorical Thinking in Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Henryk Grynberg, Gezim Hajdari, Giorgio  de Chirico, Andrey Tarkovsky, and Nadav Lapid

Promotor: dr Katarzyna Jerzak, prof. AP

Recenzenci:

prof. Dimitrios Kargiotis (University of Ioannina, Grecja)

dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK w Toruniu (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika    w Toruniu)

Data nadania: 28. 04. 2021 r.

 

Dr Kleitia Vaso

Temat: Indirect Confession in the Modern Essay: Walter Benjamin, Clarice Lispector, Henryk Grynberg, Ismail Kadare and Adam Zagajewski

Promotor: dr Katarzyna Jerzak, prof. AP

Recenzenci:

prof. Dimitrios Kargiotis (University of Ioannina, Grecja)

dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK w Toruniu (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika     w Toruniu)

Data nadania: 28. 04. 2021 r.

 

Dr Łukasz Zołtkowski

Temat: Paweł Szefka. Pomiędzy etnografią a dramaturgią kaszubską

Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP

Recenzenci:

ks. prof. zw. dr hab. Jan Walkusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Data nadania: 11 czerwca 2021 r.  

 

Dr Marta Mikołajczak

Temat: Wątki lesbijskie w polskiej prozie współczesnej (2003-2018)

Promotor: prof. dr hab. Daniel Kalinowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński)dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM (Olsztyn)

Data nadania: 24. 02. 2021 r. 

 

Dr Joanna Nowak

Temat: Rockmani-autobiografiści. Tematy i poetyka

Promotor: prof. dr hab. Daniel Kalinowski

Recenzenci:

dr hab. Paweł Tański, prof. UMK (Toruń) 

dr hab. Jerzy Madejski, prof. USZ (Szczecin)

Data nadania: 24. 02. 2021 r. 

 

Dr Katarzyna Szymańska 

Temat: Kobiety: wiedza  i magia. Wieszczki, wiedźmy, czarownice w literaturze polskiej XIX wieku

Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Fabianowski (Uniwersytet Warszawski) 
prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński)
Data nadania: 16. 12. 2020 r. 

 

Dr Dorota Dec

Temat: Objawić, uzasadnić i postanowić. Norwid i sztuka polska
Promotor: dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Wiesław Rzońca (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Barbara Stelmaszczyk-Świontek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Data nadania: 18. 09. 2019 r.

 

Dr Grzegorz Sierocki

Temat: W głąb żydowskiego świata skazanego na Zagładę. „Chleb rzucony umarłym” Bogdana Wojdowskiego oraz „Spowiedź” Calka Perechodnika
Promotor: dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Dariusz Sikorski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 8. 09. 2020 r. – obrona z wyróżnieniem

 

Dr Jolanta Betkowska

Temat: Polski dramat ludowy (1945-1989) 
Promotor: dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP
Recenzenci: 
prof. zw. dr hab. Maria Olszewska, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Data obrony: 20 lutego 2020 r. 

 

Dr Kinga Mielczarek

Temat: Maria z Brzezinów Sadowska. Tożsamość literacka. Poetyka. Recepcja
Promotor: dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP
Recenzenci:
dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu)
dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 25. 06. 2019 r. – obrona z wyróżnieniem

 

Dr  Ewelina Iwańska

Temat:  Rosyjskie tropy Mariusza Wilka
Promotor: dr hab., prof. AP Tadeusz Sucharski
Recenzenci:
Prof. dr. hab. Andrzej de Lazzari (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna)
Dr hab. prof. UG Elżbieta Mikiciuk (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 17 maja  2017 r. – obrona z wyróżnieniem

 

Dr Kozłowski Paweł Stefan

Temat: Strategie dramatyzacji w „Ulissesie” Jamesa Joyce’a
Promotor: dr, prof. AP Katarzyna Jerzak
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Krause
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Anna Krajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
Data nadania: 21 czerwca 2017 r. – obrona z wyróżnieniem

 

Dr Zbigniew Marecki

Temat: Nowy Sentymentalizm? Światopogląd i poetyka współczesnej polskiej powieści dla kobiet  
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. zw. dr hab. Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 6 czerwca 2018 r.

 

Dr Dariusz Majkowski 

Temat: Stanisław Janke. Twórca literatury kaszubskiej i polskiej 
Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP
Recenzenci:
ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
prof. dr hab. Tadeusz Linkner (Uniwersytet Gdański)
Data nadania: 3 kwietnia 2019 r. – obrona z wyróżnieniem

 

OTWARTE PRZEWODY DOKTORSKIE:

 

Mgr Idalia Cierniak-Nielub

Temat: Autobiograficzne transgresje w twórczości Czesława Miłosza. Wokół „Doliny Issy”

Promotor: dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. APData powołania Promotora: 24. 02. 2021 r. 

 

Mgr Dorota Śmietana-Bołwako

Temat: Podania, legendy i baśnie pomorskie w kształtowaniu się polskiej tożsamości kulturowej

Promotor: prof. dr hab. Daniel Kalinowski

Data powołania Promotora: 24. 02. 2021 r. 

 

Mgr Elżbieta Broda

Temat: Biografia literacka Czesława Kuriaty

Promotor: prof. dr hab. Daniel Kalinowski

Data powołania Promotora: 24. 02. 2021 r. 

 

Mgr Hanna Zwara-Kerlin

Temat: W kręgu literatury społecznej i patriotycznej. Twórczość Marii z Fredrów Szembekowej

Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP

Data powołania Promotora: 24. 02. 2021 r. 

 

Mgr Agnieszka Dębowska

Temat: Twórczość literacka Róży Ostrowskiej. Tematy i kreacje
Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP            

Data powołania Promotora: 20. 11. 2020 r.

 

Mgr Malwina Chełminiak 

Temat: Art and Repetition: Repetitive Patterns Between Literature and Music
Promotor: dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP
Data wszczęcia przewodu: 20. 03. 2019 r.  


 

Mgr Anna Paczos

Temat: Sopot w polskiej literaturze i sztuce powojennej
Promotor: prof. zw. dr hab. Daniel Kalinowski 
Data wszczęcia przewodu: 20. 03. 2019 r.

 

Mgr Anna Maria Krasucka

Temat: Światy Michała Walczaka
Promotor: dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  20. 02. 2019 r.

 

Mgr Maxim Ponomarenko

Temat: Ontologia i poetyka twórczości Jurija Kuzniecowa
Promotor: prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP
Data wszczęcia przewodu:  20. 02. 2019 r.

 

Mgr Pańczyk Katarzyna

Temat: Tożsamość człowieka i cywilizacja sowiecka. O Witoldzie Olszewskim autorze powieści „Budujemy kanał”
Promotor: Dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski
Data wszczęcia przewodu: 21. 06. 2017 r.

 

Mgr Ziemba Monika

Temat: Muzyczność w wybranych dramatach początku XX wieku
Promotor: dr hab. prof. AP Anna Sobiecka
Data wszczęcia przewodu: 11. 04. 2018 r.

 

Mgr Bożena Ugowska

Temat: Detal i panorama. O twórczości kaszubskiej Stanisława Pestki
Promotor: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska
Data wszczęcia przewodu: 16. 05. 2018 r.

 

Mgr Maria Galimska

Temat: Мисmификации в русской лиmераmурe XX-XXI века
Promotor: prof. zw. dr hab. Galina Nefagina
Data wszczęcia przewodu: 16. 05. 2018 r.

 

Mgr Rafał Foltyn

Temat: Obraz Słowiańszczyzny północno-zachodniej w polskiej literaturze pięknej od schyłku Oświecenia do Młodej Polski
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Data wszczęcia przewodu: 6. 06. 2018 r.

 

Mgr Zuzanna Szwedek

Temat: Na drodze ku wolności. Twórczość literacka Lecha Bądkowskiego 
Promotor: dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski
Data wszczęcia przewodu: 17. 10. 2018 r.

 

Mgr Bożenna Sucharska

Temat: Język pamięci w tekstach Henryka Grynberga, Mariana Marzyńskiego i Georgea Dynina
Promotor: dr Katarzyna Jerzak, prof. AP
Data wszczęcia przewodu: 9. 01. 2019 r.

 

mgr Katarzyna Wasyl  

Temat: Twórczość Malwiny Meyersonowej i Anieli Kalla (Korngut). Konteksty literackie i tożsamość 
Promotor: dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

 

Mgr Justyna Borkowska 

Temat: Moralistyka w twórczości literackiej i publicystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza 
Promotor: dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP 
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

 

Mgr Alicja Balcerzak 

Temat: Dziewczyny i wojna. Doświadczenia II wojny światowej w pamiętanikach dziewcząt 
Promotor: dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

 

Mgr Jarosław Ellwart 

Temat: Człowiek na pograniczu. Proza Jana Piepki 
Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

 

Mgr Jaromir Szroeder 

Temat: Literatura, dramaturgia i działalność artystyczna braci Antoniego i Aleksego Peplińskich 
Promotor: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

 

Mgr Iwona Płóciennik 

Temat: „Nowa epoka odrodzenia języka”? Norwida myślenie o polszczyźnie 
Promotor: dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP
Data wszczęcia przewodu:  3. 04. 2019 r.

Znajdziesz nas tutaj