Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Współpraca

Współpraca Międzyuczelniana i Międzynarodowa

Instytut Neofilologii utrzymuje stałe kontakty oraz prowadzi współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, opartą na umowach, bądź listach intencyjnych.

  • W 2009 roku Instytut podpisał Porozumienie o współpracy z Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, które jest przedstawicielstwem Oddziału Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw.
  • Regularna wymiana studentów w ramach miesięcznych praktyk językowych realizowana jest przez Zakład Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Rosyjskiego z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku. Umowa obejmuje uczestnictwo studentów filologii rosyjskiej w zajęciach językowych, przyczyniających się do doskonalenia kompetencji i umiejętności komunikacyjnych.
  • Od kilku lat realizujemy program ramowy UE Erasmus, polegający na współpracy z Uniwersytetem Szeged na Węgrzech w ramach specjalności filologia angielska. Forma współpracy – to głównie wymiana naukowa oraz staże studenckie.
  • W 2008 r. podpisana została kolejna umowa pomiędzy Instytutem Neofilologii AP i Wydziałem Filologicznym Państwowego Uniwersytetu w Kaliningradzie (КГУ) na lata 2008-2013. Umowa obejmuje realizację wspólnych projektów badawczych, m.in. Kaliningradskij mieridian russkogo jazyka v kontiekstie sovriemiennoj kultury, organizację wspólnych konferencji naukowych Wschód-Zachód, wymianę aktualnymi materiałami do zajęć z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Najważniejszym jednak aspektem działań dwustronnych jest wymiana grup studenckich.
  • We wrześniu 2007 roku podpisano umowę pomiędzy Zakładem Filologii Angielskiej Instytutu Neofilologii Akademii Pomorskiej a Uniwersytetem Anadolu w Eskisehir, Turcja. Celem porozumienia jest wymiana naukowa, polegająca m.in. na prowadzeniu wykładów dla studentów i pracowników Uniwersytetu, oraz wymiana studencka – realizowana poprzez studia semestralne w Turcji.

Znajdziesz nas tutaj