Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Grant MNiSW w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka

Grant MNiSW został przyznany na lata 2020-2022 w ramach realizacji programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka; „Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych”.

W tym czasie zrealizowany zostanie projekt zatytułowany „Małe i zapomniane – formy Michała Bałuckiego”, którego efektem stanie się autorska monografia pod tym samym tytułem, opublikowana nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ponadto cyfrowa kopia publikacji zostanie nieodpłatnie udostępniona za pośrednictwem Internetu w administrowanym przez Bibliotekę Narodową serwisie Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA.

Kierownik projektu – dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj