Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

"Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje" - podsumowanie projektu naukowego

Projekt „Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2013/09/B/HS2/01132) i realizowany pod patronatem Komitetu Nauk o Literaturze PAN w latach 2014-2017, objął zespołowe przedsięwzięcie badawcze, w którym uczestniczyli literaturoznawcy z sześciu ośrodków akademickich w Polsce (Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz zaproszeni przez nich badacze polscy i zagraniczni. 

Zespołem kierowała prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, a wśród wykonawców grantu byli pracownicy Instytutu Polonistyki: jako członek grupy zespołu badawczego prof. dr hab. Daniel Kalinowski oraz jako uczestnicy poszczególnych konferencji projektu: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska, dr hab. prof. AP Anna Sobiecka, dr hab. prof. AP Krystyna Krawiec-Złotkowska i doktoranci literaturoznawstwa (mgr Rafał Foltyn, mgr Maciej Swornowski).

Znajdziesz nas tutaj