Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich

Kierownik zakładu:

dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP

Skład osobowy:

dr Janusz Bohdziewicz

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP

prof. dr hab. Daniel Kalinowski

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTURY I BADAŃ KASZUBSKO-POMORSKICH – jako samodzielna jednostka badawcza – powstał w 2008 roku w Instytucie Polonistyki AP (obecnie Katedra Filologii Polskiej AP), rozszerzając zakres działalności Pracowni Kultury Literackiej Pomorza, istniejącej w latach 2003-2008. Członkowie zakładu realizują indywidualne tematy badawcze w przestrzeniach szeroko pojmowanych dziedzin współczesnego literaturoznawstwa: antropologii literatury, antropologii i filozofii kultury oraz badań pomorzoznawczych.

BADANIA NAUKOWE CZŁONKÓW ZAKŁADU koncentrują się na zagadnieniach:
 • relacje między literaturą a innymi sztukami (film, teatr, sztuki medialne),
 • relacje między literaturą a innymi sferami intelektualnej działalności artystycznej i pozaartystycznej (m.in. dyskursy religioznawstwa, dyskursy polityki, nowe media, teatr, filozofia kultury),
 • relacje między różnojęzykowymi literaturami Pomorza,
 • antropologia interkulturowa jako medium literackie; badania porównawcze nad systemami kulturowymi, w tym także miejscem literatury w różnych systemach kulturowych (m.in. tradycja polska, kaszubska, pomorska; chrześcijański i buddyjski model widzenia świata, teorie teatru jako medium literatury),
 • teoria i metodologia antropologii literatury i komparatystyki literackiej (m.in. teorie dialogu interkulturowego, zagadnienia intertekstualności, teorie recepcji, kaszubistyka, slawistyka).
WIODĄCE TEMATY BADAWCZE CZŁONKÓW ZAKŁADU:

dr Janusz Bohdziewicz

 • antropologia kultury w perspektywie teorii mediów (próba stworzenia ogólnej teorii kultury w obliczu zmiany związanej z przychodzącą po oralności i piśmienności elektralną fazą      rozwoju cywilizacji),
 • komparatystyczna analiza zjawisk z wielu obszarów kultury i refleksji nad nią (szczególnie literatury, filmu, telewizji, nowych mediów, performatyki, religii/myśli postsekularnej,      hermeneutyki i współczesnej myśli „po-filozoficznej”, badań nad umysłem/sztuczną inteligencją/inteligencją zbiorową i rzeczywistością rozszerzoną/AR)

 

 

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP 

 • kaszubistyka
 • badania na romantyzmem (szczególnie nad twórczością Cypriana Norwida)
 • pomorzoznawstwo
 • studia buddologiczne

 

prof. dr hab. Daniel Kalinowski

 • motywy żydowskie w literaturze polskiej
 • topika buddyjska w tradycji polskiej
 • kaszubistyka
 • kafkologia
 • antropologia literatury XIX i XX wieku
 • komparatystyka kultury

 

 

dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP

 • historia teatru i dramatu polskiego od drugiej połowy XIX wieku po zjawiska najnowsze
 • pogranicze badań literaturoznawczych, teatralnych i transkulturowych
 • najnowszy dramat polski Made in Poland
 • formy i działania teatru lokalnego

 

 

INICJATYWY BADAWCZE CZŁONKÓW ZAKŁADU:
 • konferencje kaszuboznawcze (Bytów – 18 edycji)
 • Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe „Wielkie Pomorze” (Słupsk – 7 edycji, projekty organizowane w e współpracy polsko-niemieckiej)
 • sympozja tematyczne „Chrześcijaństwo na Pomorzu” (3 edycje)
 • sympozja tematyczne „Niepodległa na pograniczu” (2 edycje)
 • udział w opracowaniu serii wydawniczej Biblioteka Pisarzy Kaszubskich
 • udział w opracowaniu Encyklopedii Gdańska
 • organizacja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjno-Metodycznych Nauczania Języka Kaszubskiego
 • współuczestnictwo w projekcie Nowy regionalizm w badaniach literackich (KNoL PAN, w ramach projektu współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej „Geografia wyobrażona regionu”)

 

   
 

Znajdziesz nas tutaj