Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Filologia rosyjska z językiem angielskim (SDS)

Opis ścieżki edukacyjnej

Treści kształcenia realizowane w ramach specjalności sprzyjają doskonaleniu umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językiem rosyjskim i angielskim w różnych sferach komunikacji. Program studiów obejmuje również zagadnienia komunikacji międzykulturowej, współczesnego procesu literackiego, problematyki translacji w obrębie obu języków specjalności, sprzyjając systematyzacji i pogłębieniu wiedzy nie tylko ogólnej, ale również specjalistycznej. Student zdobywa wysokie kompetencje językowe – znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C2 i w odniesieniu do języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent przygotowany zostaje do podjęcia wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia.

Charakterystyka absolwenta

Absolwent uzyskuje ugruntowaną wiedzę z zakresu najnowszej literatury rosyjskiej i anglojęzycznej, dyskursu kultury współczesnej, teorii i metodologii badań literackich oraz lingwistycznych przy jednoczesnej znajomości specjalistycznego języka rosyjskiego i angielskiego, zapewniającego mu przygotowanie do pracy wymagającej biegłej komunikacji w językach obcych w sektorze prywatnym i państwowym, również w zakresie tłumaczeń i redakcji tekstów. Specjalność pozwala ponadto na podjęcie pracy w biurach, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.


 

Znajdziesz nas tutaj