Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Działalność naukowa

KONFERENCJE NAUKOWE

CYKLICZNE

 1. Wielkie Pomorze
 2. Rzeczpospolita Domów
 3. Humanistyczny (dawniej Dydaktyczny) wiatr od morza
 4. Konferencje Kaszuboznawcze

 

 

INNE

 1. „Rozliczanie” przeszłości: relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku (2014)
 2. Kulturowe projekcje Słowian w literaturze polskiej (2014)
 3. Między ideałem Madonny a ideałem Sodomy. Obrazy miłości w literaturach  słowiańskich XIX i XX wieku (2014)
 4. Sacrum sekularne? Ponowoczesna ekspresja duchowości (2015)
 5. Róża Ostrowska i Natalia Gołębska w życiu artystycznym Kaszub (2015)
 6. Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce (2016)
 7. Literatura a polityka. Casus Pomorza i Kaszub (2016)
 8. Józef Chełmowski i autentyzm na Pomorzu (2016)
 9. Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym (2017)
 10. Szalom Asz sceniczny (2017)

 

Projekt „Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2013/09/B/HS2/01132) i realizowany pod patronatem Komitetu Nauk o Literaturze PAN w latach 2014-2017

Znajdziesz nas tutaj