Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku

1. Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku

Pracownia powstała w październiku 2011 roku w ramach struktury Instytutu Polonistyki AP, od października 2019 roku Instytutu Filologii. Jej celem jest badanie i koordynowanie prac naukowych oraz popularnonaukowych z historii słupskiego teatru dawnego i współczesnego.

Pracownia współpracuje z instytucjami teatralnymi miasta Słupska: Nowym Teatrem im. Witkacego, Ośrodkiem Teatralnym Rondo, Teatrem RONDO, Państwowym Teatrem Lalki „Tęcza” oraz innymi nieprofesjonalnymi i osobnymi zespołami działającymi w mieście.

Koordynatorem działań Pracowni jest dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP.                                     

 2. Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku prowadzi badania na kilku płaszczyznach

bada historię teatru w Słupsku od 1945 roku do czasów najnowszych

 

 

 

 

 

 

 

dokumentuje bieżące życie teatralne

 

w miarę możliwości pozyskuje słupskie teatralia i udostępnienia je zainteresowanym, np. archiwalia Słupskiego Teatru Dramatycznego z lat 1976-1992, dostępne do wglądu w zbiorach Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej pod hasłem „Państwowy Teatr Muzyczny”

http://opac.apsl.edu.pl

 

 

rejestruje i promuje publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone teatrowi w Słupsku oraz szeroko rozumianej kulturze teatralnej, w tym:
  • Tęczowe zaduszki, red. A. Obecny, seria Dom Grobów Słupskich, Słupsk 2008
  •  W. Komar, 23 przypadki sceniczne. Teatr jednego aktora w dorobku teatru „Rondo” w Słupsku w latach 1972-2000, Słupsk 2009
  • A. Sobiecka, Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2009
  • A. Sobiecka, Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012
  • Teatr w Słupsku. Przedstawienia, red. A. Sobiecka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014
  • A. Sobiecka, Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane, Wydawnictwo Naukowe AP w Słupsku, Słupsk 2017
  • A. Syta, Piękne szaleństwo. 15-lecie Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, Słupsk 2019
  • A. Sobiecka (współautor A. Podstawka), Krytyka teatralna i krytycy. Studia o krytyce drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2021

Krytyka teatralna i krytycy. Studia o krytyce drugiej połowy XIX i początku XX wieku – spotkanie wokół książki

28 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie Pracowni Historii Dramatu 1864-1939. Tym razem spotkaliśmy się (online), by porozmawiać o książce Krytyka teatralna i krytycy. Studia o krytyce drugiej połowy XIX i początku XX wieku pod redakcją prof. Anny Sobieckiej i prof. Anny Podstawki.

Spotkanie poprowadził dr hab. Karol Samsel, kierownik Pracowni, a w dyskusji udział wzięli: dr hab. Sabina Brzozowska prof. UO, prof. dr hab. Maria Olszewska i dr hab. Marek Dybizbański prof. UO.


Link do strony Pracowni Historii Dramatu: http://pracowniadramatu.uw.edu.pl/2021/07/10/krytyka-teatralna-i-krytycy-studia-o-krytyce-drugiej-polowy-xix-i-poczatku-xx-wieku-spotkanie-wokol-ksiazki/

 

Linki do YouTube'a:

https://www.youtube.com/watch?v=q3tlDiPoUlk

https://www.youtube.com/watch?v=o07DvMLscss&t=14s

 

"Małe i zapomniane - formy Michała Bałuckiego to najnowsza publikacja prof. Anny Sobieckie. Publikacja została dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wersja online publikacji dostępna jest w zasobach Polony.

Przygotowany tom studiów i tekstów źródłowych Małe i zapomniane - formy Michała Bałuckiego stanowi ważny wkład w dopełnienie obrazu badań nad kulturą literacką i teatralną drugiej połowy XIX wieku. Inicjatywa przywracania pamięci o mniej znanej twórczości Bałuckiego zaowocowała pracą wielostronnie oświetlającą jego dokonania artystyczne, ukazującą nie tylko warsztatową biegłość komediopisarza sprawnie posługującego się techniką "sztuki dobrze skrojonej", ale także twórcę świadomego przemian w literaturze i teatrze swoich czasów. (fragment recenzji dr hab. Anny Podstawki, prof. KUL)

Publikacja dostępna jest w naszej księgarni internetowej

https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/filologia-polska/260-male-i-zapomniane-formy-michala-baluckiego.html

Wersja online publikacji dostępna jest w trybie otwartym w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej 

https://polona.pl/item/male-i-zapomniane-formy-michala-baluckiego,MTQ0MDA3NTMz/0/#info:metadata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z instytucjami

Nowy Teatr im. Witkacego

http://nowyteatr.pl/

 

 

 

 

 

 

Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”

http://teatrlalkitecza.pl/

 

 

 

Słupski Ośrodek Kultury i Ośrodek Teatralny RONDO

http://www.sok.slupsk.pl

 

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

https://www.instytut-teatralny.pl

 

 

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

http://www.ptbt.e-teatr.pl

 

 

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW

 

http://pracowniadramatu.uw.edu.pl

 

Znajdziesz nas tutaj