Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wielkie Pomorze

 

Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe WIELKIE POMORZE to cykliczne interdyscyplinarne sympozjum naukowe organizowane przez Instytut Polonistyki AP w Słupsku. Konfrontacje stawiają sobie za cel pielęgnowanie tożsamości regionalnej, literackiej, kulturowej oraz religijnej Pomorza. Konferencjom naukowym zwyczajowo towarzyszą wydarzenia artystyczne, wystawy, spotkania autorskie i promocje książek.

Na przestrzeni lat 2007-2015 odbyły się 5 kolejnych edycji konfrontacji, których problematyka obejmowała następujące zagadnienia:

  • mit i literatura (2007)
  • tożsamość i wielokulturowość (2009)
  • kultura i sztuka (2011)
  • wierzenia i religie (2013)
  • społeczności i narody (2015)

Opiekunami naukowymi konfrontacji pozostają dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska oraz dr hab. prof. AP Daniel Kalinowski.

TOMY POKONFERENCYJNE (szczegółowe informacje na stronie http://wydawnictwo.apsl.edu.pl)

  1. Wielkie Pomorze. Mit i literatura, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej, Gdańsk-Słupsk 2009.
  2. Wielkie Pomorze. Tożsamość i wielokulturowość, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej i D. Kalinowskiego, Gdańsk-Słupsk 2011.
  3. Wielkie Pomorze. Kultura i sztuka, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej i D. Kalinowskiego, Gdańsk-Słupsk 2013.
  4. Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie, pod red. D. Kalinowskiego, Gdańsk-Słupsk 2015.

 

Znajdziesz nas tutaj