Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WSZJK

 

 

1 - Zasady Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii w Akademii Pomorskiej w Słupsku
2 - Efekty kształcenia dla kierunku filologia polska
3 - Zasady oceniania i weryfikowania osiągnięć studenta
4 - Regulaminy praktyk
5 - Proces dyplomowania w IP

 

6 - Narzędzia ewaluacji procesu kształcenia

 

7 - Regulamin hospitacji zajęć pracowników dydaktycznych

 

8. Zarządzenie Rektora o powołaniu Uczelnianej Komisji ds Kształcenia Zdalnego:

http://bip.apsl.edu.pl/artykul/867/15421/zarzadzenie-nr-r-021-35-21

 

9. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia jednolitego sposobu wdrażania procedur dotyczących Jakości Kształcenia

http://bip.apsl.edu.pl/artykul/867/15425/zarzadzenie-nr-r-021-38-21

 

10. Regulamin organizacji kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćw Instytucie Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Znajdziesz nas tutaj