Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Filologii Germańskiej

Oferta studiów

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce
Filologia germańska - specjalizacja nauczycielska

Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

Filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce
Filologia germańska - specjalizacja nauczycielska

Pracownicy

dr Joanna FlinikKierownik Zakładu Filologii Germańskiej

dr hab. Barbara Breysach, prof. AP

prof. Barbara Gawrońska-Pettersson - profesor wizytujący

dr Monika Bielska

dr Mariola Smolińska

dr Barbara Widawska

mgr Adrian Giersz

mgr Brygida Pasławska

Praktyczna nauka języka niemieckiego (PNJN)

Znajdziesz nas tutaj