Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Literaturoznawstwo

Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza na studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 14 września 2018 r. w Biurze Rekrutacji Akademii Pomorskiej w Słupsku (pokój nr 318, II piętro, ul.Boh. Westerplatte 64), tel. 59 84 05 950

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia III stopnia odbędzie się 27 września 2018 r., o godz. 12.00, w sali 64, na Wydziale Filologiczno-Historycznym (ul. Arciszewskiego 22a).

Komplet dokumentów zawiera:

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania)
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika AP,
  • dwa aktualne zdjęcia kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej – na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji.

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.

Komisja rekrutacyjna dokona przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.

Gorąco zapraszamy na kilkuletnią przygodę z literaturą!

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj