Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Koło Naukowe Germanistów

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Działalność Koła Naukowego Germanistów

Nasza działalność

Zadaniem Koła jest przybliżanie kultury, języka, historii i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Koło realizuje swoje zadania statutowe, tj. prowadzimy projekty edukacyjne i warsztaty dla młodzieży licealnej oraz bierzemy aktywny udział w przedsięwzięciach promujących Koło i Zakład Filologii Germańskiej poza uczelnią.

Członkowie Koła aktywnie popularyzują język niemiecki w mieście i regionie. Systematycznie organizujemy projekty edukacyjne dla młodzieży licealnej. Zakład Filologii Germańskiej podpisał dwa porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej z Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. K. Baczyńskiego w Słupsku oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Koło z dużym zaangażowaniem realizuje liczne projekty będące przedmiotem tej współpracy, tj. konkursy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, lekcje pokazowe, wykłady otwarte, warsztaty tłumaczeniowe, np. na przykładzie tekstów o tematyce turystycznej i ekonomicznej, warsztaty językowe - ćwiczenia fonetyczne i leksykalne oraz ćwiczenia z praktycznej nauki języka niemieckiego i terminologii specjalistycznej, wykłady oraz warsztaty z użyciem niemieckiego fachowego języka ekonomicznego – warsztaty pt.  „Analiza SWOT dla mojego małego biznesu – zakładam własną firmę” itp.

Co roku organizujemy konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizujemy również wykłady literacko-językoznawcze, np.

w kwietniu 2018 zorganizowaliśmy wykład z emerytowaną nauczycielką z Niemiec, panią dr Karlą Bacher na temat życia i twórczości pisarza Siegfrieda Lenza. W planie są kolejne wykłady.

W ramach poznawania kultury niemieckojęzycznej realizujemy własny program "Popołudnie z filmem niemieckim". Opiekun Koła oraz członkowie dostarczają ciekawych filmów w wersji niemieckiej, które oglądamy, a następnie dyskutujemy nad prezentowaną tematyką. W miarę możliwości organizujemy wyjazdy studyjne do parlamentu niemieckiego w Berlinie i na prestiżowy Uniwersytet im. Alexandra Humboldta.

Dzięki wsparciu pracowników badawczych, co roku Koło Naukowe Germanistów wraz z opiekunem merytorycznym prac dyplomowych, organizuje studencką Konferencję Młodych Germanistów. Celem konferencji jest rozwój naukowy studentów, przygotowanie do prowadzenia badań, wspieranie ich samodzielnej pracy naukowej, przygotowanie do pisania pracy dyplomowej oraz propagowanie wiedzy o literaturze i języku niemieckim w aspekcie kulturowym i społeczno-historycznym.  Tematyka konferencji jest co roku inna, najczęściej poświęcona jest wybranej problematyce literackiej, ale nawiązuje również do zagadnień związanych z przygotowywaną pracą dyplomową studentów ostatniego roku studiów. W czasie konferencji studenci prezentują swoje wyniki badawcze. Sukcesem był również aktywny udział studenta 3 roku filologii germańskiej, Mariusza Guzka w Międzynarodowej Konferencji „Linguistische Treffen in Wrocław”, prezentując referat na temat: „Inoffizielle Soldatensprache aus linguistisch-soziokultureller Sicht

Studenci filologii germańskiej, w tym również członkowie Koła, biorą udział w międzynarodowym sympozjum dla studentów i młodych naukowców z Europy na temat literatury regionalnej, historii, kultury pamięci itp., organizowanej przez Mitteleuropa Akademie w Bad Kissingen (Niemcy).

Z dużym sukcesem udało się założyć 13-osobową grupę teatralną. W ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki wystawiliśmy w maju 2018 roku przedstawienie na podstawie scenariusza sztuki „Ein Promi kommt incognito” (Prominent przybywa incognito). Na uwagę zasługuje fakt, że własny scenariusz do drugiego aktu sztuki napisał w całości student II roku filologii germańskiej, Roman Bragin.

Z inicjatywy członków Koła utworzono w Instytucie Neofilologii kącik z wędrującą książką w czterech językach: niemieckim, angielskim, rosyjskim i polskim.

Opiekunem Koła jest dr Mariola Smolińska. Obecny Zarząd w kadencji 2019-2022 składa się z Przewodniczącego Koła, którym jest pan Dawid Żukowski a zastępcą przewodniczącego jest Yana Kravchenko.

Znajdziesz nas tutaj