Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Współpraca z Instytutem Języka Litewskiego

Współpraca z Instytutem Języka Litewskiego

W ostatnich dniach grudnia 2019 roku Akademia Pomorska w Słupsku podpisała umowę o współpracy naukowej z Instytutem Języka Litewskiego w Wilnie.

Porozumienie przewiduje m.in. prowadzenie wspólnych badań w zakresie językoznawstwa, współorganizację seminariów, konferencji i warsztatów, publikowanie prac badawczych i materiałów dydaktycznych w periodykach obu stron oraz wymianę doświadczeń pomiędzy badaczami. Umowa jest pokłosiem zacieśniających się kontaktów między Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej, działającym przy Katedrze Neofilologii, a badaczami Instytutu Języka Litewskiego.

Umowę po stronie litewskiej podpisała Dyrektor Instytutu Języka Litewskiego dr Albina Auksoriūtė, natomiast po stronie polskiej Prorektor ds. Nauki dr hab. Aleksander Astel, prof. AP. Inicjatorem współpracy ze strony Akademii jest kierownik Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej, dr hab. Marek Łukasik, prof. AP.

Znajdziesz nas tutaj