Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku

1. Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku

Pracownia powstała w październiku 2011 roku w ramach struktury Instytutu Polonistyki AP, od października 2019 roku Instytutu Filologii. Jej celem jest badanie i koordynowanie prac naukowych oraz popularnonaukowych z historii słupskiego teatru dawnego i współczesnego.

Pracownia współpracuje z instytucjami teatralnymi miasta Słupska: Nowym Teatrem im. Witkacego, Ośrodkiem Teatralnym Rondo, Teatrem RONDO, Państwowym Teatrem Lalki „Tęcza” oraz innymi nieprofesjonalnymi i osobnymi zespołami działającymi w mieście.

Koordynatorem działań Pracowni jest dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP.

 2. Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku prowadzi badania na kilku płaszczyznach

bada historię teatru w Słupsku od 1945 roku do czasów najnowszych

 

 

 

 

 

 

 

dokumentuje bieżące życie teatralne

 

w miarę możliwości pozyskuje słupskie teatralia i udostępnienia je zainteresowanym, np. archiwalia Słupskiego Teatru Dramatycznego z lat 1976-1992, dostępne do wglądu w zbiorach Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej pod hasłem „Państwowy Teatr Muzyczny”

http://opac.apsl.edu.pl

 

 

rejestruje i promuje publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone teatrowi w Słupsku oraz szeroko rozumianej kulturze teatralnej, w tym:
  • Tęczowe zaduszki, red. A. Obecny, seria Dom Grobów Słupskich, Słupsk 2008
  •  W. Komar, 23 przypadki sceniczne. Teatr jednego aktora w dorobku teatru „Rondo” w Słupsku w latach 1972-2000, Słupsk 2009
  • A. Sobiecka, Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008. Zarys historyczno-dokumentacyjny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2009
  • A. Sobiecka, Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012
  • Teatr w Słupsku. Przedstawienia, red. A. Sobiecka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014
  • A. Sobiecka, Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane, Wydawnictwo Naukowe AP w Słupsku, Słupsk 2017
  • A. Syta, Piękne szaleństwo. 15-lecie Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku, Słupsk 2019
  • A. Sobiecka (współautor A. Podstawka), Krytyka teatralna i krytycy. Studia o krytyce drugiej połowy XIX i początku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy z instytucjami

Nowy Teatr im. Witkacego

http://nowyteatr.pl/

 

 

 

 

 

 

Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”

http://teatrlalkitecza.pl/

 

 

 

Słupski Ośrodek Kultury i Ośrodek Teatralny RONDO

http://www.sok.slupsk.pl

 

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

https://www.instytut-teatralny.pl

 

 

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych

http://www.ptbt.e-teatr.pl

 

 

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW

 

http://pracowniadramatu.uw.edu.pl

 

Znajdziesz nas tutaj