Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Publiczna obrona pracy mgr Moniki Ziemby

Treść ogłoszenia ->

RADA DYSCYPLINY NAUKOWEJ LITERATUROZNAWSTWO
AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU
 
podaje do wiadomości, że
25 października 2021, godz. 10.00
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Moniki Ziemby 
 
online (platforma Google Meet). 
 
Tytuł rozprawy:
Muzyczność w wybranych dramatach początku XX wieku 
 
Promotor: dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)
dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 
 
Praca do wglądu znajduje się w sekretariacie Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. K. Arciszewskiego 22 A, sala 51, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu oraz BIP Uczelni. Chętni do uczestnictwa on-line proszeni są o kontakt z sekretarzem Rady: lukasz.trzeciak@apsl.edu.pl.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej
Literaturoznawstwo
Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj