Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Katedrze Filologii Polskiej

Nowa publikacja w Katedrze Filologii Polskiej

"Krytyka teatralna i krytycy. Studia o krytyce drugiej połowy XIX i początku XX wieku" to najnowsza publikacja dr hab. Anny Sobieckiej, prof. AP, pracownika Instytutu Filologii naszej Uczelni oraz dr hab. Anny Podstawki, prof. KUL.

Monografia zatytułowana Krytyka teatralna i krytycy. Studia o krytyce drugiej połowy XIX i początku XX wieku wpisuje się w kierunki poszukiwań typowe dla najnowszych badań krytycznoteatralnych. Na pracę składają się artykuły oraz omówienia dwóch autorek poświęcone wybranym przedstawicielom i zjawiskom należącym do nurtu polskiej krytyki teatralnej drugiej połowy XIX oraz pierwszych dekad XX wieku, będące efektem kilkuletnich poszukiwań indywidualnych. Uzupełnieniem obserwacji pozostaje wybór tekstów źródłowych związany bezpośrednio z omawianymi krytykami bądź tematami. Charakterystyka czołowych oraz mniej znanych krytyków i recenzentów ośrodków teatralnych – warszawskiego, krakowskiego, lwowskiego – stanowi zarazem próbę odpowiedzi na pytanie o kondycję polskiej krytyki teatralnej omawianego okresu, a także wgląd w polską myśl krytycznoteatralną przełomu XIX i XX stulecia. (Fragment Wstępu)

 

Publikację można zakupić pod poniższym linkiem:

https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/filologia-polska/234-krytyka-teatralna-i-krytycy-studia-o-krytyce-drugiej-polowy-xix-i-poczatku-xx-wieku.html

 

Znajdziesz nas tutaj