Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Egzaminy

Lista egzaminów przedmiotów na kierunkach neofilologii i filologii polskiej (wszystkie specjalności) 

Katedra Filologii Polskiej

Lista egzaminów przedmiotów na kierunkach neofilologii i filologii polskiej (wszystkie specjalności)

FILOLOGIA POLSKA

l.p.

Nazwa przedmiotu

Rok, kierunek

Prowadzący

Data egzaminu i rodzaj (pisemny/ustny)

Platforma, komunikator (MS teams, modle, skype, zoom, Google meet, inny…)

1

Historia literatury polskiej - romantyzm

 

II rok filologii polskiej SPS (grupa ukraińska

Dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP

1 czerwca 2020 r.

- pisemny

Skype

2

HLP po 89

III fp SPS (wszystkie specjalności)

 

Dr hab.

B.Żynis,prof.AP

9.06.2020 pisemny, test

skype

3

TL

I fp SDS

 

Dr hab.

B.Żynis,prof.AP

4.06.2020 pisemny (praca pisemna)

Skype

4

Gramatyka opisowa języka polskiego

II, filologia polska (B – grupa  podwójnego dyplomu)

dr Łukasz Trzeciak

2 czerwca 2020, od godz. 9.00 (ustny)

Skype

5

Gramatyka opisowa języka polskiego

II, filologia polska (A – grupa polska) 

 

dr Łukasz Trzeciak

9 czerwca 2020, od godz. 10.00 (ustny)

Skype

6.

Historia literatury Młodej Polski

II, filologia polska (A – grupa polska) 

 

dr Grażyna Różańska

15 czerwca g. 10.00

pisemny

Skype

7.

Historia literatury Młodej Polski

II, filologia polska (B – grupa  podwójnego dyplomu)

dr Grażyna Różańska

1 czerwca g. 10.00

pisemny

Skype

8.

Dydaktyka polonistyczna

III, filologia polska (B – podwójny dyplom, różnica programowa sem.V

Dr Grażyna Różańska

11 czerwca g. 14.00

pisemny

Skype

9.

Historia literatury Polskiej - Pozytywizm

II FP (grupa ukraińska)

Prof.dr hab.

Daniel Kalinowski

3 czerwca, godz. 9.00

Egzamin ustny

Skype

 

 

 

 

 

 

 

Katedra Neofilologii

Harmonogram egzaminów na kierunku Filologia w semestrze letnim 2019/2020

 

FILOLOGI ANGIELSKA

l.p.

Nazwa przedmiotu

Rok, kierunek

Prowadzący

Data egzaminu i rodzaj (pisemny/ustny)

Platforma, komunikator (MS teams, modle, skype, zoom, Google meet, inny…)

1.

Formy wypowiedzi pisemnej

I rok SPS

studia stacjonarne i niestacjonarny

mgr Jagoda Mikołajczak-Kędzierska

pisemny

I rok SPS stacjonarny - 08.06.2020 r.

godz. 9:00-14:00

I rok SPS niestacjonarny - 20.06.2020 r.

godz. 10:00-12:00

Google Meet, Google Forms, Skype

2.

Wstęp do językoznawstwa

I rok SPS

studia

niestacjonarne

dr Małgorzata Ekiert

ustny

21.06.2020 r.

godz. 10.00-12.00

 

Google Meet

3.

Kreatywne mówienie

I rok SPS

studia

stacjonarne

mgr Bartosz Pietryka

Ustny

10 i 11.06.2020 r.

godz. 9:00-13:00

Google Meet

4.

Kreatywne mówienie

I rok SPS

studia

niestacjonarne

mgr Bartosz Pietryka

ustny

14.06.2020 r.

godz.12:00-15:00

Google Meet

5.

Gramatyka preskryptywna

I rok SPS

studia

niestacjonarne

mgr Maciej Meszyński

pisemny

13.06.2020 r

godz: 11:00-12:30

Google Forms, Goole Meet or zoom

6.

Gramatyka preskryptywna

I rok SPS

studia

stacjonarne

mgr Maciej Meszyński

pisemny

9.06.2020 r.

godz. 9:00-12:00

 

Google Forms, Goole Meet or zoom

7.

Wstęp do językoznawstwa

I rok SPS

studia stacjonarne

dr Małgorzata Kowalczyk

pisemny

16.06.2020 r.

godz. 10:00

Google Forms, Google Meet lub Moodle

8.

Krytyczna analiza tekstu literackiego

I rok SPS

studia stacjonarne

mgr Katarzyna Zychowicz

ustny

16.06.2020 r.

godz. 13.00-16.30

Skype/Google Meet

9.

Krytyczna analiza tekstu literackiego

I rok SPS

Studia niestacjonarne

mgr Katarzyna Zychowicz

ustny

12.06.2020 r.

godz. 13.00-14.30

Skype/Google Meet

 

10.

PNJA

I rok SDS

studia stacjonarne

dr Paul McNamara

pisemny

15.06.2020 r.

godz. 14.00

Skype/Discord

11.

PNJD (lektorat języka niemieckiego)

I rok SDS

studia stacjonarne

dr Małgorzata Jarecka-Żyluk

ustny

10.06.2020 r.

godz. 11.30 – 13.00

Skype

12.

Kreatywne mówienie

II rok SPS

studia

stacjonarne

dr Marta Gierczyńska-Kolas

ustny

12.06. 2020 r.
godz. 9.00-14.00

Google Meet

13.

Formy wypowiedzi pisemnej

II rok SPS studia: stacjonarne i niestacjonarne

mgr Paulina Ogórek

pisemny

stacjonarne:

8.06. 2020 r.

godz. 8:00-10:00

9.06.2020 r.

godz. 10:00- 12:00

niestacjonarne: 20.06.2020 r.

godz. 8:00-10:00

Google Meet, Google Forms, Skype

14.

PNJD (lektorat z języka niemieckiego)

II rok SPS

studia

niestacjonarne

mgr Brygida Pasławska

13.06.2020 r.

godz. 8.30 – 15.30

Gogle Meet

15.

PNJD (lektorat z języka rosyjskiego)

II rok SPS

studia stacjonarne

dr Piotr Gancarz

pisemny

9.06.2020 r.

godz. 12.00 – 13.30

 

Skype

16.

PNJD (lektorat z języka niemieckiego)

II rok SPS

studia stacjonarne

dr Małgorzata Jarecka-Żyluk

ustny

10.06.2020 r.

8.00 – 11.15

 

Skype

17.

Metodyka nauczania języka angielskiego

II rok SDS

stacjonarne

 

niestacjonarne

dr Małgorzata Ekiert

pisemny

08.06.2020 r.

godz.10.00 - 12.00

12.06.2020 r.

godz.17.00 - 19.00

Google Meet, Google Forms

18.

Gramatyka preskryptywna

II rok SPS

studia

niestacjonarne

mgr Maciej Meszyński

pisemny

15.06.2020 r.

godz: 19:00

Google Forms, Goole Meet or Zoom

19.

Kultura krajów angielskiego obszaru językowego

II rok SPS

studia stacjonarne i niestacjonarne

dr Klaudiusz Bobowski

pisemny

15.06.2020 r.

godz.15:00-17:00

Quizziz

20.

PNJA

II rok SDS

studia stacjonarne

mgr Piotr Sulik

ustny

18.06.2020 r.

godz. 8.00-12.00

Skype

21.

PNJA

II rok SDS studia niestacjonarne

mgr Piotr Sulik

ustny

20.06.2020 r.

godz. 9.00-11.00

Skype

22.

PNJA

II rok SDS

studia niestacjonarne

mgr Piotr Sulik

pisemny

13.06.2020 r.

godz. 9.00-11.00

Skype/Google Forms

23.

Gramatyka preskryptywna

II rok SPS

studia stacjonarne

dr Walentyna Bugłak

pisemny

10.06.2020 r.

godz. 12.00 – 13.00

Google Meet

24.

PNJA

II rok SDS

Studia stacjonarne

mgr Piotr Sulik

pisemny

12.06.2020 r.

godz. 17.00- 18.00

Skype/Google Forms

25.

Kreatywne mówienie

II rok SPS

studia niestacjonarne

mgr Piotr Sulik

ustny

14.06.2020 r.

godz. 13.00-16.00

Skype / Google Meet

26.

Gramatyka opisowa

II rok SPS

studia niestacjonarne

dr Marta Gierczyńska-Kolas

Pisemny

20.06.2020 r.

godz. 10.30

email

27.

Gramatyka opisowa

II rok SPS

studia stacjonarne

dr Marta Gierczyńska-Kolas

pisemny

12.06.2020 r.

godz. 14.00

email

28.

Gramatyka opisowa

II rok SPS

studia stacjonarne

dr Marta Gierczyńska-Kolas

pisemny

13.06.2020 r.

godz. 12.00

email

29.

Metodyka nauczania języka angielskiego

III rok SPS

studia

stacjonarne

III rok SPS

studia niestacjonarny

dr hab. Dorota Werbińska, prof. AP

ustny

12.06.2020 r.

godz. 9:00-11:00

ustny

12.06.2020 r.

godz. 16:00-18:00

Whereby lub Google Meet

30.

Literatura anglojęzyczna

III rok SPS

Studia

niestacjonarne

dr Idalia Smoczyk-Jackowiak

ustny

20.06.2020 r.

godz. 10:30-11:30

Google Meet lub Teams

31.

Kreatywne mówienie

III rok SPS

studia

stacjonarne

mgr Kamila Anflink

ustny

18.06.2020 r.

godz. 9:00-14:30

Zoom, ew. Skype

32.

Gramatyka opisowa - poprawka

III rok SPS

studia

stacjonarne

dr Marta Gierczyńska-Kolas

ustny

10.06.2020 r.

godz.14.00 - 15.00

Google Meet

33.

Kreatywne mówienie

III rok SPS

studia niestacjonarne

mgr Piotr Sulik

ustny

14.06.2020 r.

godz. 11.00 - 12.00

Skype

34.

Tłumaczenia użytkowe

III rok SPS studia stacjonarne

mgr Bartosz Piertyka

ustny

11.06.2020 r. godz.15.00

Google Forms

 

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

l.p.

Nazwa przedmiotu

Rok, kierunek

Prowadzący

Data egzaminu i rodzaj (pisemny/ustny)

Platforma, komunikator (MS teams, modle, skype, zoom, Google meet, inny…)

1.

Historia Rosji

I rok SPS

Filologii rosyjska

dr Tatiana

Pudowa

10.06.2020 r.

godz. 10.30 – 13.00

egz. ustny

Modle

2.

PNDJO

II rok SPS

FR-JRwBiT, FRzNJPJO

dr Walentyna Bugłak

12.06.2020 r.

godz. 10.00 – 11.00

egz. pisemny

Google Meet

3.

Metodologia badań literackich

I rok SDS

FRzJR,

FR-JRwBiT

prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP

08.06.2020 r.

godz. 11.00

egz. ustny

Skype

4.

Język środków masowego przekazu i reklamy

I SDS

FR-JRwBiT

prof. dr hab. Galina Nefagina, prof. zw. AP

9.06.2020 r.

godz. 11.00

egz. pisemny

Skype

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

l.p

Nazwa przedmiotu

Rok, kierunek

Prowadzący

Data egzaminu i rodzaj (pisemny/ustny)

Platforma, komunikator (MS teams, modle, skype, zoom, Google meet, inny…)

1.

Praktyczna nauka j. niemieckiego

I rok

dr Monika Bielska

mgr Anita Panek

15.06.2020

 

Pisemny

Ustny

testportal.pl

MES Teams lub

Google meet

2.

Praktyczna nauka j. niemieckiego

I rok (podwójny dyplom)

dr Monika Bielska

mgr Anita Panek

10.06.2020

11.06.2020

Pisemny

Ustny

testportal.pl

MES Teams lub

Google meet

3.

Gramatyka opisowa

II rok

dr Mariola Smolińska

15.06.2020

Pisemny,

MS Teams

4.

Praktyczna nauka j. niemieckiego

II rok

mgr Brygida Pasławska

mgr Anita Panek

08.06.2020

09.06.2020

 

Pisemny

Ustny

testportal.pl

MES Teams lub

Google meet

5.

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

II rok

dr Walentyna Bugłak

10.06.2020

godz. od 10.00 – 11.00

Pisemny

Google meet

6.

Praktyczna nauka j. niemieckiego

III rok (podwójny dyplom)

dr Mariola Smolińska

mgr Anita Panek

29.05.2020

29.05.2020

Pisemny

Ustny

MES Teams,

Google meet

 

 

Znajdziesz nas tutaj