Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
III Międzynarodowe Seminarium Naukowe

III Międzynarodowe Seminarium Naukowe

Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja przy Katedrze Neofilologii zaprasza do udziału w III MIĘDZYNARODOWYM „CZYTANIU ABAJA”.

Wydarzenie „ABAJ: FILOZOFIA, POETYKA, RECEPCJA”, POŚWIĘCONE JEST 30 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ KAZACHSTAN NIEPODLEGŁOŚCI.

25-26 listopada 2021 r.

Patronat Honorowy: Ambasada Kazachstanu w Polsce

 

O Seminarium

Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja”. Abaj: filozofia, poetyka, recepcja” jest cyklicznym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, organizowanym w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja przy Katedrze Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja w Ałmaty (Kazachstan), wieloletni partner AP oraz oficjalny Fundator Centrum. 

Jest to pierwszy taki cykl wydarzeń naukowych w RP (Seminaria te odbywają się od 2019 r.), poświęconych Abajowi Kunanbajuły: jego osobie, twórczości, ideom jak również i różnym aspektom duchowej i materialnej kultury narodu kazachskiego. W ramach Seminarium poruszane są również tematy, dotyczące aktualnych procesów, zachodzących w życiu społecznym i kulturalnym Republiki Kazachstanu, obejmujących także specyfikę współczesnego życia literackiego. 

Wyrażamy nadzieje, że tego typu spotkania, organizowane w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja będą co roku zrzeszały miłośników kultury i literatury kazachskiej oraz pasjonatów twórczości Abaja Kunanbajuły. 

Jednym z naszych priorytetowych zadań jest popularyzacja idei Abaja oraz tradycji narodu kazachskiego w Polsce i krajach ościennych. Kolejnym ważnym zadaniem jest stworzenie w europejskiej przestrzeni naukowej międzynarodowej platformy dyskusyjnej dla młodych naukowców z krajów UE i WNP. Do udziału w Seminarium zapraszamy studentów, doktorantów oraz wykładowców polskich i zagranicznych uczelni, a także wszystkie osoby pragnące bliżej zapoznać się z twórczością Abaja. 

 

III Międzynarodowe Seminarium Naukowe, 25-26 listopada 2021 r.

W tym roku serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w III Międzynarodowym Seminarium Naukowym „Abaj: filozofia, poetyka, recepcja”, poświęconym 30 rocznicy odzyskania przez Kazachstan Niepodległości. Seminarium odbędzie się 25-26 listopada w formie stacjonarnej. 

Dopuszczalne jest uczestnictwo w Seminarium w formie wideo-wystąpienia. Nagranie należy dostarczyć wcześniej, a jego długość nie powinna przekroczyć 15 minut. Jednakże ilość takich wystąpień jest ograniczona. O przyjęciu lub odrzuceniu takiego zgłoszenia będzie decydował Komitet Organizacyjny. Decycja podejmowana będzie w oparciu o aktualność i wartość naukową przedłożonego przez uczestnika tematu wystąpienia. 

 

Języki robocze: polski, kazachski, rosyjski, angielski 

Czas wystąpienia: 15 minut 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 listopada 2021 r. 

Adres e-mail, na który należy nadesłać zgłoszenie: abaicentrum@apsl.edu.pl

 

Tematyka spotkania obejmuje następujące zagadnienia: 

• Kulturowe i społeczne procesy, zachodzące we współczesnym Kazachstanie w kontekście 

30 rocznicy odzyskania przez Kazachstan Niepodległości; 

• Abaj w światowej przestrzeni kulturowej; 

• Abaj jako kosmopolita;

• Filozoficzne i etyczne idee Abaja we współczesnym świecie; 

• Abaj i problem europejskiej integracji ludów stepowych; 

• Światopoglądy oświeceniowe Abaja; 

• Słowa pouczające: poetyka i recepcja. 

• Specyfika tłumaczenia utworów Abaja; 

• Recepcja kultury kazachskiej poza granicami Kazachstanu; 

• Specyfika tradycji i obrzędów narodu kazachskiego;

• Język narodowego ornamentu kazachskiego;

• Historia i znaczenia elementów narodowego stroju kazachskiego.

 

Uczestnicy Seminarium ponoszą koszty zakwaterowania i dojazdu. Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną Akademia Pomorska w Słupsku nie będzie w stanie zakwaterować uczestników Seminarium w Domu Studenta, dlatego w razie potrzeby uczestnicy powinni zapewnić sobie nocleg we własnym zakresie. Przepraszamy za nieudogodnienia. 

Studenci studiów I stopnia (SPS) proszeni są o podanie w formularzu zgłoszeniowym danych swojego promotora lub opiekuna roku. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w Seminarium. Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się w załączeniu. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do subskrypcji naszej strony na Facebooku:

https://www.facebook.com/abaicentrumslupsk

Znajdziesz nas tutaj