Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Humanistyczny (dawniej Dydaktyczny) wiatr od morza

 

Organizacja i opieka merytoryczna dr Grażyna Różańska

Konferencje:

 • I Dydaktyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej – 28-30 maja 2009 r.
 • II Dydaktyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – OSOBA nauczyciela w edukacji polonistycznej – 27-29 maja 2010 r.
 • III Dydaktyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Miejsce polskich Noblistów i laureatów innych nagród literackich w dydaktyce, kulturze i języku – 26-28 maja 2011 r.
 • IV Dydaktyczny wiatr od morza – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Małe Ojczyzny w perspektywie europejskiej wielokulturowości. Kultura-literatura-język-dydaktyka – 31 maja-2 czerwca 2012 r.
 • V Dydaktyczny wiatr od morza – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Mężczyzna w kulturze – 6-8 czerwca 2013 r.
 • VI Humanistyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Lęk – ból – cierpienie w tekstach wielkich twórców kultury polskiej XX i XXI wieku – 5-8 czerwca 2014 r.
 • VII Humanistyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Sensacja, prowokacja, skandal – o przekraczaniu kulturowych norm – 28-30 maja 2015 r.
 • VIII Humanistyczny wiatr od morza – Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Między sacrum a profanum 2-4 czerwca 2016 r.

Publikacje pokonferencyjne:

 1. Różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej, red. G. Różańska, Słupsk 2010, ss. 276.
 2. OSOBA nauczyciela. Polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy, red. G. Różańska, Słupsk 2011, ss. 308.
 3. Polscy nobliści w dyskursie literackim, dydaktycznym i kulturowym, red. G. Różańska, Słupsk 2012, ss. 476.
 4. Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy, red. G. Różańska, Słupsk 2013, ss. 349.
 5. Mężczyzna w literaturze i kulturze, red. G. Różańska, Słupsk 2014, ss.401.
 6. Lęk, ból, cierpienie. Analizy i interpretacje, red. G. Różańska, Słupsk 2015, ss. 245.
 7. Sensacja prowokacja skandal. O przekraczaniu norm kulturowych, red. G. Różańska, Słupsk 2016, ss.264.

Znajdziesz nas tutaj