Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

KOMISJA DOKTORSKA INSTYTUTU FILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ w SŁUPSKU 

podaje do wiadomości, że

dnia 20 lutego 2020 r., o godz. 9.00, w sali 59, ul. Arciszewskiego 22 a (Słupsk) odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Jolanty Betkowskiej

TYTYŁ ROZPRAWY: Polski dramat ludowy(1945-1989).

PORMOTOR: dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP   - Akademia Pomorska Słupsk

RECENZENCI:

dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG - Uniwersytet Gdański

prof. zw. dr hab. Maria Olszewska  - Uniwersytet Warszawski

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22c, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

                                    Przewodniczący Komisji Doktorskiej 

                                dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP

Znajdziesz nas tutaj