Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów organizują pod patronatem honorowym JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP ogólnopolską konferencję naukową:

Sacro-pop. Wyrażanie świętości w kulturze masowej

 

     „Sacro-pop” to prowokacyjne wywołanie obecności metafizyki oraz duchowości w kulturze współczesnej. Dzisiejsza rzeczywistość, choć zsekularyzowana, niejednoznaczna i polifoniczna w podejściu do różnych systemów duchowości, stale odwołuje się do sacrum. Bez względu na to, czy zajmujemy się różnymi tradycjami chrześcijaństwa, religii Dalekiego Wschodu czy nurtami duchowości Nowego Wieku, ciągle pojawia się pytanie, jak o świętości mówić/pisać w dzisiejszej sytuacji mentalnej świata.

     Wyłaniają się zatem przed nami pytania: Jak dzisiaj atrakcyjnie pisać o Bogu/bogach/Absolucie? Jak trafnie przekazać doświadczenie świętości wśród zjawisk post-prawdy? Jak w nadmiarze informacyjnym odnaleźć miejsce na wygłoszenie światopoglądu religijnego? Czy występują szczególnego typu skuteczne techniki głoszenia religijności i sacrum? Czy dzisiejsze religie muszą używać internetu, telewizji, radia albo sceny muzycznej? Jakie gatunki literatury są wciąż produktywne w wyrażaniu świętości? Jak poradzić sobie z komercyjnym i medialnym wymiarem religijności (przemiany w liturgii, forma artystyczna dewocjonaliów, ekonomiczny aspekt ruchu pielgrzymkowego)?

     Wywołane powyżej kwestie zachęcają do interdyscyplinarnego spotkania seminaryjnego, organizowanego w dniach 22-23 maja 2019 r. w Ustce, podczas których badacze literatury, religii czy języka mogą przedstawić swoje rozumienie hasła „Sacro-pop”. Najbardziej nas interesuje rozpatrzenie problematyki w obrębie literaturoznawstwa, przyporządkowanego do tradycji polskiej, ale jesteśmy także otwarci na analizę zjawisk pozapolskich. Na naszej konferencji pragniemy zgromadzić badaczy z różnych ośrodków akademickich w Polsce - tak doświadczonych, jak i młodych pracowników nauki - aby zinterpretować zagadnienia istniejące na styku różnych dziedzin aktywności człowieka.

Na zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami czekamy do końca lutego 2019 roku pod adresem: Zuzanna Szwedek-Kwiecińska zuzia.szwedek@gmail.com lub Daniel Kalinowski danielkalinowski@op.pl. Przewidujemy wydanie rozszerzonych wersji wystąpień konferencyjnych w recenzowanej monografii zbiorowej lub punktowanym czasopiśmie w 2020 roku. Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN. Dla doktorantów 250 PLN.

Ukłony znad Bałtyku…

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

 

 

 

Organizatorzy:

mgr Zuzanna Szwedek – sekretarz konferencji

dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP – opieka merytoryczna

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj