Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Sympozjum pt.: "Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza."

Sympozjum pt.: "Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza."

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 4 grudnia 2018 roku na sympozjum pt.: Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza.

Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra.

Konferencja Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza jest formą spotkania ludzi nauki i sztuki, duchownych oraz zwykłych obywateli.

Nasza inicjatywa ma przede wszystkim wymiar naukowy: historyczno-religioznawczy oraz kulturoznawczy. Św. Barbara jest w tradycji polskiej znana głównie jako patronka górników, jednakże dla kultury Pomorza występuje w znaczeniu patronki rybaków i ludzi morza. Opowieści o Świętej do dziś stanowią także inspirującą przestrzeń do analiz realizowanych w dukcie literaturoznawstwa oraz historii sztuki.

 

Patronat nad sympozjum objął
Ks. Biskup Edward Dajczak
Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Znajdziesz nas tutaj