Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Spotkanie z firmą Lionbridge Polska

Zapraszamy Państwa na wydarzenie pn. "Spotkanie z firmą Lionbridge Polska", które odbędzie się 13.06.2022 (poniedziałek) w godz. 9.00-13.00. Spotkanie w formie webinarium odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Firma Lionbridge to duża, wiodąca korporacja międzynarodowa zajmująca się dostarczaniem usług tłumaczeniowych, w tym w zakresie lokalizacji. Podczas spotkania przedstawiciele firmy przybliżą profil działalności firmy, w tym poszczególnych jej działów. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z pracą w dużej firmie tłumaczeniowej oraz zadać pytania przedstawicielom poszczególnych działów. 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. 

https://forms.gle/FCQ6AhoEDQUHSzYu9

 

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JkN2FkMDgtOWNmNy00MDVjLWJlMWUtOTA5NWQ3MmQ0YmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242dc8b0f-4759-4afe-9348-41952eeaf98b%22%2c%22Oid%22%3a%222db13c23-1b8a-468a-be66-857fe1eb4319%22%7d

 

Szczegóły w zaproszeniu:

Znajdziesz nas tutaj