Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Nowa publikacja w Katedrze Filologii Polskiej

Z Austrii na Kaszuby. Korespondencja Ferdinanda Neureitera do literatów i regionalistów kaszubskich to druga część edycji poświęconej bogatej korespondencji, którą przez lata prowadził znany i ceniony w kręgach kaszubskich pisarzy, intelektualistów, a także regionalistów pasjonat kultury, literatury i języka Kaszubów – Ferdinand Neureiter, pochodzący z Austrii (…).

Materiał korespondencyjny dostarcza wielu informacji z życia kulturalno-literackiego, informuje o recepcji literatury kaszubskiej w czasach,kiedy panowała jeszcze polityczna cenzura. Kaszubi żarliwie wierzyli, że sytuacja polityczna w Polsce ulegnie zmianie, co przyczyni się do rozwoju kultury kaszubskiej. Wówczas bardziej otwarcie i zdecydowanie będą mogli się zatroszczyć o własną podmiotowość. Neureiter od swych przyjaciół dowiadywał się więc nie tylko o życiu literackim, ale także o ich poglądach politycznych. Szczególne w tym zakresie są listy i kartki pocztowe skierowane do Stanisława Jankego, który pisał o jakże ważnym ruchu, jakim była rodząca się opozycja antysocjalistyczna ruchu „Solidarności”. Życie polityczne ówczesnej Polski stanowiło dla Neureitera ważną kwestię, ponieważ zaangażowany był w krzewienie tradycji polskiej w Austrii. Miał on świadomość wartości pracy, którą wykonuje wraz z innymi regionalistami i twórcami kultury kaszubskiej. 

 

Publikacja znajduje się również w otwartym dostępie na naszej stronie internetowej:

https://wydawnictwo.apsl.edu.pl/pl/filologia-polska/287-z-austrii-na-kaszuby-korespondencja-ferdinanda-neureitera-do-literatow-i-regionalistow-kaszubskich.html

 

Bezpośredni link:

http://skarbnicakaszubska.pl/wp-content/uploads/2023/02/Z-Austrii-na-Kaszuby.pdf

 

Monografia ukazała się we współpracy Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku dzięki realizacji grantu "Doskonała Nauka - wsparcie monografii naukowych" Ministerstwa Edukacji i Nauki

Znajdziesz nas tutaj