Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Instytucie Filologii!

Nowa publikacja w Instytucie Filologii!

Z radością przekazujemy do rąk Czytelników publikację otwierającą cykliczną edycję Chrześcijaństwo na Pomorzu: kultura duchowa i materialna, nad którą objął patronat Jego Ekscelencja Ks. Biskup Edward Dajczak – Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

W druku ukazała się pierwsza część edycji, tj. monograficzna praca wieloautorska Święty Otton – Apostoł Pomorza pod redakcją prof. dr hab. Adeli Kuik-Kalinowskiej. Książka ukazała się we współpracy Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Książkę recenzował ks. prof. zw. dr hab. Jan Walkusz (KUL).

Monografia Ottonowa, którą przedkładamy życzliwemu Czytelnikowi jest książką zbiorową rozpisaną na wiele różnych głosów. Znajdują się w niej ujęcia tematu z perspektywy teologicznej, historycznej, socjologicznej, literaturoznawczej, ikonograficznej i artystycznej, a także kulturowej i regionalnej. Ta wielość perspektyw pozwala widzieć w postaci Biskupa z Bambergu nie tylko Świętego, ale nade wszystko Człowieka, który drogę swego życia poświęcił wypełnianiu woli Boga, a Jego przeznaczeniem stała się doniosła w dziejach misja chrystianizacji Pomorza. Tym bardziej istotna, że mieszkańcom ziem nadbałtyckich pochodzący     z innej przestrzeni językowej Biskup Otton pozostawił dziedzictwo duchowe kultywowane przez stulecia i pokolenia, aż po dzień dzisiejszy. Warto pamiętać, iż Ottonowa misja oparta na metodzie pokojowej przyniosła owoc trwały wpisujący się w europejskie dziedzictwo duchowe i materialne (ze „Wstępu”).

Książka ukazuje epokowe znaczenie  apostolskiej roli św. Ottona w dziele krzewienia chrześcijaństwa na północnych ziemiach dzisiejszej Polski.

Znajdziesz nas tutaj