Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja "Pogranicza sacrum w medium literatury"

Nowa publikacja "Pogranicza sacrum w medium literatury"

Tom "Pogranicza sacrum w medium literatury", red. D. Kalinowski, E. Czeladka, Słupsk 2020 to kolejny akt wieloletnich studiów, które zogniskowane zostały w ramach zespołu badawczego Katedry Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajmującego się tematem Sacrum (po)nowoczesne.

W 2013 r. jako wynik realizowanych działań opublikowana została książka D. Kalinowskiego i A. Kuik-Kalinowskiej, Trzy Skarby. Studia o motywach buddyjskich w kulturze polskiej, w 2016 r. monografia zbiorowa pt. Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości? (red. D. Kalinowski), w 2018 praca zbiorowa o kresowo-pomorskim liderze tradycji katolickiej pt. ks. Jan Giriatowicz. Kapłan i społecznik (red. D. Kalinowski), zaś rok później wyszła książka Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy - polska i światowa (red. D. Kalinowski, E. Juchniewicz, Słupsk 2019). Teraz przedstawiamy do lektury kolejną pozycję, a w planach rysuje się już kolejna tego typu.

Spis treści: 

Daniel Kalinowski, Emanuela Czeladka, Wstęp

Katarzyna Kaczor-Scheitler, Sacrum prywatne w rękopiśmiennym „Wirydarzu duchownym” (1746)

Katarzyna Wasyl, Świeckie sacrum emancypujących się bohaterów prozy Malwiny Meyersonowej i Anieli Kallas

Wojciech Pietras, „Numinosum” w poezji Bolesława Leśmiana

Justyna Morawska, „Wstrząśnięty do głębi płakałem”. O doświadczeniach czytelniczych Brunona Schulza

Krzysztof Socha, Interpretacje tradycji religijno-biblijnej w balladach Sylwestra Podolskiego

Agnieszka Dębowska, O przestrzeni sakralnej w „Wyspie” Róży Ostrowskiej

Alicja Balcerzak, Przerywając milczenie prywatnego sacrum Holokaustu w „Fałszerzach pieprzu” Moniki Sznajderman

Paweł Plichta, Sacrum przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich peregrinos

Emanuela Czeladka, „Wracam do prostego języka dzieci…”. Nietykalne dziecięctwo w poezji Jacka Podsiadły

Joanna Nowak, Autobiografia rockmana i sacrum. O chrześcijańskich nawróceniach muzyków rockowych

Daniel Kalinowski, Od buddyzmu do wolności. Toni Packer i współczesna duchowość

Bibliografie

Indeks nazwisk

Obszar załączników

image alt text

Znajdziesz nas tutaj