Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Międzynarodowa Konferencja poświęcona uczczeniu 150. rocznicy urodzin Ahmeta Bajtursynuly

Międzynarodowa Konferencja poświęcona uczczeniu 150. rocznicy urodzin Ahmeta Bajtursynuly

12 października 2022 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja poświęcona uczczeniu 150.rocznicy urodzin kazachskiego językoznawcy, pedagoga oraz działacza społecznego Ahmeta Bajtursynuly.

Konferencja została zorganizowana przez Ambasadę Kazachstanu w Polsce we współpracy z Pracownią Studiów Azji Środkowej Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na zaproszenie Ambasady Kazachstanu w wydarzeniu wziął udział wykładowca Katedry Neofilologii AP dr Maxim Ponomarenko.

 

Moderatorami Konferencji byli prof. Gulayhan Aqtay (w 2021 r. Dekretem Prezydenta Republiki Kazachstanu została odznaczona państwową nagrodą – medalem „Eren Enbegi Uszyn”) oraz prof. Henryk Jankowski (autor pierwszego przekładu na język polski „Słów” Abaja Kunanbajuły).

 

Podczas wydarzenia odbyła się prezentacja książki-broszury w języku polskim „Życie i dzieło Ahmeta Bajtursunuly: w służbie dla narodu kazachskiego”. Publikacja została wydana z inicjatywy Ambasady Kazachstanu pod redakcją prof. Gulayhan Aqtay. W książce wykorzystano materiały dostarczone przez Dom-Muzeum Ahmeta Bajtursynuły. W publikacji znalazły się również dzieła Ahmeta Bajtursynuły, przetłumaczone na język polski przez prof. Henryka Jankowskiego. Dwa egzemplarze tej książki jak i najnowszą książkę o historii stosunków kazachsko-polskich autorstwa Margułana Bajmuchan i Żandosa Karinbajewa dr Maxim Ponomarenko otrzymał w prezencie i już są one częścią biblioteki Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej im. Abaja przy Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Znajdziesz nas tutaj