Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
„LITERACKI SŁUPSK. Śladami pisarzy i poetów” Słupsk; 16 kwietnia 2020 r.

„LITERACKI SŁUPSK. Śladami pisarzy i poetów” Słupsk; 16 kwietnia 2020 r.

Słupskie Centrum Kultury Kaszub im. Anny Łajming przy Katedrze Filologii Polskiej AP w Słupsku oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Słupsku zapraszają na pierwszą konferencję z cyklu: „LITERACKI SŁUPSK. Śladami pisarzy i poetów”, która odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku. 

Każdy region i każda społeczność tegoż regionu troszczy się o tradycję i współczesność jako najważniejszych ogniw kształtujących kulturę. Formuła „Literacki Słupsk” sytuuje Nasze Miasto nie tylko w odniesieniu do artystycznej mapy Pomorza i Polski, ale przede wszystkim ukazuje złożoną rzeczywistość społeczno-kulturalną, jaka kształtowała się w „grodzie nad Słupią” szczególnie w okresie powojennym. To wówczas, w czasie trudnym i złożonym, dokonywały się migracje ludności. Przybywali ludzie pióra z Kresów, z Polski Centralnej, ze Śląska, Żuław i Kaszub. Tutaj, w Słupsku, odnaleźli swój dom, tutaj tworzyli i tworzą nadal literacką o(powieść), wypełniając przestrzeń nowymi fikcyjnymi, a także autentycznymi narracjami, poetycką wyobraźnią, sceniczną grą, przeżyciami zapisanymi w formie diariusza czy pamiętnika.  Z tym Miastem utożsamiają się współtworząc historię jego miejsca i jego pamięci. Konferencja wpisuje się także w uroczysty program obchodów stulecia zaślubin Polski z morzem i tym samym odzyskania dostępu do Bałtyku.

Mamy nadzieję, że konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl dyskusji naukowych, a także spotkań autorskich poświęconych „ludziom pióra”, którzy stworzyli „literacki Słupsk”, a także „Słupsk w literaturze”, dzięki czemu przyczyniają się do wzmacnia zarówno jednostkowego jak i zbiorowego poczucia tożsamości miejsca. Z dumą mogą Słupszczanie orzec, że są wśród Nich pisarze, poeci, dziennikarze, reportaży-ści, podróżnicy po światach literackiej wyobraźni, dokładając kolejne barwne i bogate szkła w witrażowej kompozycji kultury Słupska. 

W imieniu Organizatorów kierownik projektu

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP  

adres kontaktowy:

adelakuik@poczta.onet.pl

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj