Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies"

Do uczestnictwa zapraszamy tak doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów.

 

Nazwa cyklu konferencji: Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies

Główny organizator: Szkoła Doktorska, Akademia Pomorska w Słupsku

Termin: 17-18 czerwca 2021

Miejsce: Słupsk (online)

 

Ekologia w dyskursie to projektowane do realizacji w ciągu wielu lat interdyscyplinarne konferencje naukowe, które są odpowiedzią na wzrastające znaczenie ekologii w życiu współczesnego świata.

Ekologia to nie tylko kwestia przyrodoznawstwa czy problematyki społecznej, ale również zagadnienie sposobu kulturowego postrzegania przez człowieka natury, a także mentalny stosunek do środowiska i jego ochrony.

Realizowane konferencje wynikają z przekonania, iż formy kultury artystycznej, modele cywilizacji, a także funkcjonowanie przyrodoznawstwa i bezpieczeństwa zasobów naturalnych mogą wypracować wspólny dyskurs.

Do uczestnictwa w konferencjach zaproszeni są literaturoznawcy, kulturoznawcy, historycy, biolodzy, specjaliści nauk o bezpieczeństwie oraz naukowcy o szerokich, interdyscyplinarnych zainteresowaniach.

 

II Konferencja Naukowa: Ekologia w dyskursie. Wokół „animal studies”. W tak sformułowanym temacie mogą się pojawić kwestie badawcze: zwierzę w świetle kategorii Inny, inność / Obcy, obcość; kulturowe reprezentacje zwierząt; literacka symbolika zwierząt; narracje z literackim podmiotem/zwierzęciem; zwierzę jako znak natury/przyrody; komunikacja międzygatunkowa; etyka a zwierzęta; wrażliwość i inteligencja zwierząt; człowiek a zagrożone wymarciem gatunki zwierząt; zwierzę w naukach o bezpieczeństwie.

 

Ze względu na COVID 19 obrady odbędą się w formie on-line, za pomocą platformy Google Meet, z centrum logistyczny m w Słupsku, jednym z najczystszych regionów Polski.

 

Link do konferencji: meet.google.com/dna-biuo-sdw

 

Program konferencji w załączniku.

Znajdziesz nas tutaj