Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Komunikat w sprawie  sposobu realizacji zajęć dydaktycznych  na kierunku FILOLOGIA  w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Komunikat w sprawie sposobu realizacji zajęć dydaktycznych na kierunku FILOLOGIA w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

W oparciu o Zarządzenie Nr R.021.114.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 4 września 2020 r. i Komunikat Prorektora ds. Kształcenia w AP z dnia 3 września 2020 r. kierownictwo Katedry Neofilologii uprzejmie informuje, iż zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 na kierunku Filologia w zakresie filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii rosyjskiej na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) będą realizowane zasadniczo z wykorzystaniem form nauczania na odległość.

Wybrane zajęcia (w całości lub częściowo), głównie związane z kształtowaniem umiejętności praktycznych i wymagające specjalistycznego wsparcia w postaci pracowni i oprogramowania komputerowego oraz wyspecjalizowanej infrastruktury bazy dydaktycznej Katedry Neofilologii, odbędą się w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą, tj. w formie stacjonarnej. Zajęcia prowadzone będą z zachowaniem rygoru sanitarnego obowiązującego w AP, określonego odrębnymi przepisami. 

Kierownicy Zakładów Katedry Neofilologii lub bezpośrednio wykładowcy, prowadzący w powyżej określonym trybie zajęcia, poinformują o tym fakcie grupy studenckie.

Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia (formy stacjonarnej i niestacjonarnej) realizować będą zajęcia w systemie hybrydowym:

  1. W pierwszym tygodniu kształcenia dla studiów stacjonarnych, tj. od 05.10.2020 r. do 09.10.2020 r. oraz podczas pierwszego zjazdu dla studentów studiów niestacjonarnych w dniach 09.10.2020 r.-11.10.2020 r., zajęcia teoretyczne i praktyczne zrealizowane zostaną w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami przedmiotów programowych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
  2. Ponadto we wskazanym terminie odbędą się obligatoryjne spotkania organizacyjne z opiekunem roku według poniższego harmonogramu:

Studia stacjonarne 

1.I rok Filologii stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w dniu 5 października 2020 r. (siedziba Katedry Neofilologii przy ul. Słowiańskiej 8):

- Filologia angielska - godz. 8:00, sala nr 019 (aula) i sala 010. Opiekun: mgr Paulina Ogórek, mgr Maciej Różański
- Filologia germańska – godz. 8.20, sala nr 232. Opiekun: dr Barbara Widawska
- Filologia rosyjska – godz. 8.30, sala nr 110. Opiekun: dr Piotr Gancarz  

2. I rok Filologii stacjonarnych studiów drugiego stopnia w dniu 5 października 2020 r. (siedziba Katedry Neofilologii przy ul. Słowiańskiej 8):

- Filologia angielska – godz. 8.45, sala 129. Opiekun: mgr Kamila Anflink
- Filologia rosyjska – godz. 9.00, sala 109. Opiekun: dr Tatiana Pudowa 

Studia niestacjonarne 

1. I rok studiów pierwszego stopnia Filologia angielska w dniu 9 października 2020 r. (siedziba Katedry Neofilologii przy ul. Słowiańskiej 8) – godz. 15.30, sala 019 (aula). Opiekun: mgr Jagoda Mikołajczak-Kędzierska  

W następnych tygodniach nauki studenci lat pierwszych kierunku Filologia realizują zajęcia dydaktyczne, podobnie do grup studentów lat wyższych, w trybie   synchronicznej pracy online (w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć lub harmonogram zjazdów).

Spotkania organizacyjne studentów lat pierwszych w ramach zajęć Wychowania fizycznego odbędą się w salach sportowych (tzw. małej i dużej) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Arciszewskiego 22 zgodnie z rozkładem zajęć dla poszczególnych specjalności językowych kierunku Filologia. 

Dyżury nauczycieli akademickich Katedry Neofilologii i konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone będą w trybie zdalnym.

Dopuszcza się możliwość konsultacji na terenie Uczelni jedynie z dyplomantami przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego i za zgodą kierownika Katedry. 
    

Znajdziesz nas tutaj