Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
KOMISJA DOKTORSKA  INSTYTUTU FILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU W DYSCYPLINIE LITERATUROZNAWCZEJ

KOMISJA DOKTORSKA  INSTYTUTU FILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU W DYSCYPLINIE LITERATUROZNAWCZEJ

podaje do wiadomości, że

15 stycznia 2021 r., godz. 12.00 

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Marty Mikołajczak

on-line (platforma Google meet)

TYTUŁ ROZPRAWY: Wątki lesbijskie w polskiej prozie współczesnej (2003-2018).

Promotor:       prof. dr hab. Daniel Kalinowski

Recenzenci:    dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM (Olsztyn)

                         prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, Uniwersytet Jagielloński

Praca do wglądu znajduje się w sekretariacie Katedry Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, sala 51, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Chętni do uczestnictwa on-line proszeni są o kontakt z sekretarzem Komisji: bernadetta.zynis@apsl.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej

dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP

Recenzje:

Znajdziesz nas tutaj