Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
KOMISJA DOKTORSKA  INSTYTUTU FILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU W DYSCYPLINIE LITERATUROZNAWCZEJ

KOMISJA DOKTORSKA INSTYTUTU FILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU W DYSCYPLINIE LITERATUROZNAWCZEJ

podaje do wiadomości, że

22 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Joanny Nowak

on-line (platforma Google meet)

TYTUŁ ROZPRAWY:  Rockmani-autobiografiści. Tematy i poetyka.

Promotor:       prof. dr hab. Daniel Kalinowski
 
Recenzenci:       dr hab. Jerzy Madejski, prof. USz

                           dr hab. Paweł Tański, prof. UMK (Toruń)

 Praca do wglądu znajduje się w sekretariacie Katedry Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, sala 51, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Chętni do uczestnictwa on-line proszeni są o kontakt z sekretarzem Komisji: bernadetta.zynis@apsl.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej

dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP

Recenzje:

Znajdziesz nas tutaj