Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
KOMISJA DOKTORSKA  INSTYTUTU FILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU W DYSCYPLINIE LITERATUROZNAWCZEJ

KOMISJA DOKTORSKA  INSTYTUTU FILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU W DYSCYPLINIE LITERATUROZNAWCZEJ

podaje do wiadomości, że

27 listopada 2020 r., godz. 11.00  odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr Katarzyny Szymańskiej

on-line (platforma Google meet)

TYTUŁ ROZPRAWY: Kobiety: wiedza i magia. Wieszczki, wiedźmy, czarownice w literaturze polskiej dziewiętnastego wieku.

Promotor:       dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP
 
Recenzenci:   prof. dr hab. Andrzej Fabianowski - Uniwersytet Warszawski 

                          prof. dr hab. Włodzimierz Szturc - Uniwersytet Jagielloński

Praca do wglądu znajduje się w sekretariacie Katedry Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, sala 51, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Chętni do uczestnictwa on-line proszeni są o kontakt z sekretarzem Komisji: bernadetta.zynis@apsl.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej

dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP

Recenzje:

Znajdziesz nas tutaj