Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania

na temat  Ciało i cielesność –  obecność  i nieobecność w codzienności wychowania. Łódź, 15 - 16 września 2020 r. 

Patronat

 

Organizatorzy:

Wydział Nauk o Wychowaniu i Katedra Pedagogiki Społecznej (Uniwersytet Łódzki)

Instytut Filologii i Katedra Filologii Polskiej (Akademia Pomorska w Słupsku)

 nt. Ciało i cielesność - obecność i nieobecność w codzienności wychowania

Celem cyklicznej interdyscyplinarnej konferencji (Re)konstrukcje codzienności wychowania jest (roz)poznawanie, odczytywanie i (z)rozumienie złożoności codzienności wychowania osadzonej w sieci kontekstów współczesnej kultury. Przyjmując, że znaczenia codzienności wychowania są wytwarzane w aktach interpretacji, celem cyklu konferencji jest poszukiwanie i wytwarzanie interpretacji codzienności wychowania z perspektywy inter- a także transdyscyplinarnej.

III konferencja z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania nt. Ciało i cielesność – obecność i nieobecność w codzienności wychowania

jest z założenia hybrydyzacją literatury i pedagogiki, które -  używając różnych języków - posiadają moc wypowiadania się o czymś, co mogłoby nie dojść do głosu.

We współczesnym dyskursie humanistyczno-społecznym pytania o ciało i cielesność zaczynają stopniowo wyprzedzać pytania o podmiot i jego tożsamość badane z perspektywy „zastanych” paradygmatów. Także dotychczasowe wypowiedzi o podmiocie w-cielonym lub u-cieleśnionym coraz częściej poddawane są krytyce. Nowe (?) podejścia do ludzkiego ciała i cielesności pozwalają „opowiedzieć” współczesną historię podmiotowości, gdzie ciało i cielesność stanowią swoisty warunek jej doświadcze(a)nia. Ale czy doświadcze(a)nie ciała (doświadczenie cielesne) i doświadcze(a)nie cielesności są aż tak wyzute z kulturowych wzorców i wzorów (nabytych i nabywanych schematów), że w biografii człowieka są tylko „przyjmowaniem-doznawaniem” tego, co daje mu świat? 
Pytając o obecność i nieobecność ciała i cielesności w codzienności wychowania, pytamy o to, co one znaczą w jej planie praktycznym i teoretycznym. Zapraszamy do poszukiwania i odkrywania znaczeń ciała i cielesności w codzienności wychowania wybrzmiewającej wielością kontrapunktowych znaczeń. 

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • Ciało, które człowiek posiada: ciało-przedmiot widzialne i ciało, którym człowiek jest: ciało-podmiot jako to, co się odczuwa i co się czuje oraz co jest niewidzialne (cielesność).
 • Formy pośrednictwa (aktywności) ciała i cielesności w doświadcze(a)niu siebie jako podmiotu przeżywającego. 
 • Współczesne wymiary ciała i cielesności w sferze sacrum i profanum – od zachwytu nad ciałem i cielesnością do ich marginalizacji i wykluczenia aż po ujarzmianie i profanację.
 • Pola obecności i nieobecności doświadcze(a)nia ciała (doświadczenia cielesnego) i cielesności.
 • Obecność i nieobecność Innych w doświadcze(a)niu ciała (doświadczeniu cielesnym) i cielesności.
 • Ciało i cielesność w doświadczeniach granicznych.
 • Fizykalność pamięci i mentalność pamięci - „co” ciało pamięta i „co” jest pamiętane z doświadcze(a)nia ciała (doświadczenia cielesnego) i cielesności?
 • Tabuizacja ciała i cielesności dziecka a wychowanie do doświadczania ciała (doświadczenia cielesnego) i cielesności.
 • Kulturowe uwarunkowania doświadcze(a)nia ciała (doświadczenia cielesnego) i cielesności.

Pozostajemy otwarci na na inne propozycje obszarów tematycznych i zapraszamy Państwa do wygłoszenia referatów.

Organizatorzy:

dr hab. Anna Walczak, prof. UŁ
dr hab. Bernadetta Żynis, prof. AP w Słupsku

Sekretarz Konferencji

dr Katarzyna Gajek, UŁ
mail: rekonstrukcje.konferencja@uni.lodz.pl

Ustalenia organizacyjne

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 lipca 2020 r. pod adres: rekonstrukcje.konferencje@uni.lodz.pl

Warunkiem czynnego uczestnictwa w konferencji będzie akceptacja nadesłanego abstraktu dokonana przez organizatorów, o której zgłaszający zostanie poinformowany drogą mailową, oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości podanej przez organizatorów. 

Ostateczny program konferencji zostanie przesłany do dnia 1. 09. 2020 r. 

Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł 

Opłata obejmuje: 

 • materiały konferencyjne
 • obiad i przerwy kawowe
 • uroczystą kolację 15. 09. 2020 r.
 • lub 250 zł bez uroczystej kolacji

Wpłaty należy dokonać do dnia  1 września 2020 r. na konto: 

76 1240 6292 1111 0010 9654 0872 w walucie PLN (Bank PEKAO SA)

z dopiskiem: Ciało i cielesność oraz imię i nazwisko uczestnika 

Miejsce obrad: Centrum Szkoleniowo–Konferencyjne, ul. Rogowska 26, 91-529 Łódź

tel.  42 659 87 51/ 42 659 82 11; e-mail:  rogowska@uni.lodz.pl  strona www:   www.csk.uni.lodz.pl

(nocleg można zarezerwować samemu w dniach i ilości zależnej od indywidualnych potrzeb, hotel wystawia faktury, proszę powołać się na konferencję)

Organizatorzy konferencji przewidują publikację tekstów powstałych na kanwie wygłoszonych 
na niej referatów: w czasopismach punktowanych 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej merytorycznej oceny tekstów i na tej podstawie ich dalszej kwalifikacji.

Gotowe artykuły należy przesłać pod adresy organizatorów do 1 grudnia 2020 roku. 

Zasady edycyjne zgodne ze wskazówkami wybranego czasopisma. 

"Prace Literaturoznawcze”  20 pkt

„Polilog. Studia Neofilologiczne” 20 pkt

„Studia Slavica” 20 pkt

„Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 5 pkt

„Humaniora” 20 pkt

„Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”  20 pkt

Stały Komitet Naukowy Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu (Re)konstrukcje codzienności wychowania

Krystyna Ablewicz, dr hab., profesor UJ, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej 

Małgorzata Bogunia-Borowska, dr hab., profesor UJ, Zakład Badań Kultury Współczesnej

Maria Czerepaniak-Walczak, profesor, dr hab., US, Katedra Pedagogiki Ogólnej

Jarosław Gara, dr hab., profesor APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Zakład Podstaw Pedagogiki

Witold Glinkowski, dr hab., profesor UŁ, Katedra Filozofii Współczesnej

Michał Januszkiewicz, profesor, dr hab., UAM, Zakład Semiotyki Literatury

Mirosław Kowalski, dr hab., profesor UZ, Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii

Roman Leppert, profesor, dr hab., UKW, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej

Maria Mendel, profesor, dr hab., UG, Zakład Pedagogiki Społecznej

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, dr hab., UJ, Zakład Psychologii Zdrowia

Andrzej Pankalla, dr hab., profesor UKSW, Centrum Psychologii Antropologicznej

Andrzej Ryk, dr hab., profesor UP im. KEN w Krakowie, Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej

Janusz Sidorek, dr hab., SGH w Warszawie, Zakład Filozofii 

Tomasz Szkudlarek, profesor, dr hab., UG, Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych

Sławomir Sztobryn, dr hab., profesor ATH w Bielsku-Białej, Katedra Pedagogiki

Marcin Wasilewski, dr hab. profesor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

Alina Wróbel, dr hab. profesor UŁ, Katedra Teorii Wychowania

Danuta Urbaniak-Zając, profesor dr hab., UŁ, Katedra Badań Edukacyjnych

Anna Walczak, dr hab., profesor UŁ, Katedra Pedagogiki Społecznej

Bernadetta Żynis, dr hab. profesor AP w Słupsku, Katedra Filologii Polskiej

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy

Miejsce pracy (afiliacja)

Adres mailowy (telefon) 

Tytuł wystąpienia

Abstrakt: (max – 1000 znaków)

Posiłki

prosimy o podkreślenie właściwych (śniadania są wliczone w cenę pokoju)

15.09.20 – obiad, (uroczysta kolacja), dania wegetariańskie 

16.09.20 – obiad, dania wegetariańskie 

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj