Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt badawczy

Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt badawczy

Miło nam poinformować, że wniosek dr hab. Adeli Kuik-Kalinowskiej, prof. AP otrzymał pozytywną ocenę ekspertów w ramach programu Doskonała Nauka - Wsparcie monografii naukowych (MEiN) i uzyskał finansowanie w kwocie 27 100 zł. 

Celem projektu badawczego "Z Austrii na Kaszuby. Korespondencja Ferdinanda Neureitera z pisarzami i regionalistami kaszubskimi" jest opracowanie oraz wydanie zbioru materiałów korespondencyjnych. Jest to bardzo bogaty zbiór, zawierający kilkaset listów. Adresatami listów Ferdinanda Neureitera  są między innymi:  I. Trojanowska, A. Nagel,  E. Kamiński, S. Janke, W. Bobrowski, J. Ellwart, E. Pryczkowski, J. Walkusz.


Monografia zawierać będzie opracowanie edytorskie listów, przygotowanie not biograficznych o poszczególnych adresatach korespondencji oraz wstęp krytycznoliteracki bezpośrednio odwołujący się do nadawcy korespondencji Ferdinanda Neureitera, a także w oparciu o teoretyczno-filologiczną problematykę opracowana zostanie tematyka listów.


Publikacja korespondencji ukaże trzy podstawowe aspekty:
1. związki literackie pomiędzy literaturą kaszubską, polską oraz niemiecką;
2. stanowić będzie materiał źródłowy dla slawistyki współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem filologii zachodniosłowiańskich):
3. ukaże postać Austriaka, Ferdinanda Neureitera, autora pierwszej syntezy, tj.: ("Historii literatury kaszubskiej") jako zbieracza, badacza i translatora literatury kaszubskiej i polskiej na język niemiecki.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów! 

Znajdziesz nas tutaj