Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Artykuł prof. Ewy Kal w ukraińskim czasopiśmie Modern Historical and Political Issues: Journal in Historical & Political Sciences

Artykuł prof. Ewy Kal w ukraińskim czasopiśmie Modern Historical and Political Issues: Journal in Historical & Political Sciences

W czasopiśmie ukazał się artykuł Pani Profesor napisany przed wojną - pt. Погляд на український авангард та соцреалізм: переосмислення у вимірі польської перспективи.

Link do tomu 46:

http://www.interrel.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/07journals/page46

Link do artykułu:

https://drive.google.com/file/d/1D4XkSgbjV5VZBfFfgOIh3ehNB-81v599/vie

 

Tekst traktuje, mówiąc ogólnie, o tożsamości, wkładzie Ukrainy do sztuki światowej awangardy w XX w. oraz o tym, że współczesna jej sztuka podlega podobnym procesom globalizacji i recyklingu jak sztuka Zachodu.

Znajdziesz nas tutaj